Promocja

128.00 78.00 brutto

Eksperymenty i badania na ludziach

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-67222-57-0 – książka w miękkiej oprawie
ISBN 978-83-67222-58-7 – publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

Meet The Author

Eksperymenty i badania na ludziach. KOSZT POSTĘPU CZY PRZEJAW ROZWOJU MEDYCYNY?
Pod redakcją
prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak
dr n. o zdr. Andrzeja Guzowskiego
dr hab. n. prawnych Witolda Sobczaka
dr n. społ. Pauliny Marii Wiśniewskiej
dr n. hum. Sebastiana Surendry

Recenzja naukowa:
dr hab. Ksenia Kakareko
dr hab. Katarzyna Van Damme Ostapowicz

Poznań 2024

Stron 336

Spis treści

Wstęp……………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Cecylia Regina Łukaszuk, Andrzej Guzowski, Agnieszka Lankau, Joanna Fiłon, Mateusz Cybulski,
Hanna Rolka, Elżbieta Krajewska-Kułak
Wybrane aspekty teoretyczne dotyczące eksperymentów medycznych ……………………….. 11
Hanna Rolka, Wojciech Kułak, Elżbieta Krajewska-Kułak
Kiedy zwierzęta, a kiedy ludzie w badaniach naukowych – aspekty etyczne i prawne…… 25
Anna Grajewska, Agnieszka Polecka, Michał Polecki, Edyta Rysiak
Eksperymenty medyczne i pseudomedyczne…………………………………………………………………. 45
Włodzimierz Piątkowski
Eksperymenty na ludziach. Perspektywa socjologiczna………………………………………………… 53
Edyta Rysiak, Anna Grajewska, Karolina Wanda Borkowska
1, 2, 3 – dziś królikiem jesteś Ty……………………………………………………………………………………… 69
Izabela Z. Prokop-Bielenia
Czy można przekuć zło w dobro? Wykorzystanie wyników nieetycznych badań
i eksperymentów medycznych……………………………………………………………………………………….. 77
Karolina Wanda Borkowska, Anna Grajewska, Edyta Rysiak
Człowiek – to brzmi dumnie. Etyczne aspekty eksperymentów na ludziach………………….. 85
Anna Grajewska, Karolina Wanda Borkowska, Edyta Rysiak
Eksperyment medyczny – kontrowersje wokół udziału kobiet ciężarnych…………………….. 91
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Aneta Klimberg
Eksperymenty na dzieciach. Od faraona do współczesnej Polski …………………………………. 99
Maja Matthews-Kozanecka, Ewa Baum
Choroby rzadkie – od eksperymentu do leczenia…………………………………………………………… 131
Maria Ciesielska
Badania wykorzystujące ciała więźniów, prowadzone przez anatomów i patomorfologów
w okresie II wojny światowej. Próba zrozumienia przyczyn zjawiska…………………………….. 141
Agnieszka Kozińska
Caroline Ferriday i polskie Króliki z Ravensbrück – historia zamknięta w archiwum……… 159
Grzegorz Bejda, Agnieszka Kułak-Bejda
Zasadne i niepokojące eksperymenty w psychologii – wybrane przykłady……………………. 171
Agnieszka Kułak-Bejda, Napoleon Waszkiewicz, Grzegorz Bejda
Chlubne i mniej chlubne eksperymenty w psychiatrii – wybrane przykłady…………………… 191
Wojciech Kułak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Hanna Rolka, Krystyna Klimaszewska,
Katarzyna Krajewska-Ferishah, Agnieszka Szyszko-Perłowska
Cienka granica eksperymentów na ludziach – wybrane przykłady………………………………… 199
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Cecylia Łukaszuk, Hanna Rolka,
Andrzej Guzowski, Mateusz Cybulski, Joanna Fiłon, Anna Baranowska
(Nie)etyczne terapie – wybrane przykłady……………………………………………………………………… 213
Renata Bociarska, Mateusz Rabiański, Elżbieta Krajewska-Kułak, Andrzej Guzowski
Opinie Polaków na temat eksperymentów na ludziach…………………………………………………… 229
Witold Sobczak
Eksperymenty medyczne na ludziach w pracach organów traktatowych ONZ……………….. 239
Mateusz M. Bieczyński
Od sekcji zwłok do plastynacji ludzkiego ciała – eksperymenty na ludziach
w procesie twórczym i ich prawna ocena………………………………………………………………………. 253
Anna Surendra
Poeksperymentuj (na) sobie – o medycynie estetycznej i turystyce medycznej
wśród postaci medialnych……………………………………………………………………………………………… 269
Sebastian Surendra
„Eksperyment ideologiczny”? Transfobia czy strategia wyborcza?
O korekcie płci w wystąpieniach polityków Zjednoczonej Prawicy………………………………… 293
Paulina M. Wiśniewska
Na granicy eksperymentu? Przemysł farmaceutyczny w ujęciu medialnym …………………. 315
Noty o autorach……………………………………………………………………………………………………………… 333

Wstęp /fragm./

Autorzy reprezentujący nauki medyczne omawiają wiele eksperymentów prowadzonych w różnych krajach. Ich analiza, oparta m.in. na głębokiej analizie literatury przedmiotu, ukazuje cele przyświecające określonym działaniom, przebieg eksperymentu i skutki dla osoby mu poddanej, a także środowiska naukowego. Wskazywany jest też społeczny kontekst danego zabiegu. Badacze przybliżają również zapisy m.in. Kodeksu Etyki Lekarskiej, Europejskiej Konwencji Bioetycznej, zasady Dobrej Praktyki Klinicznej.
Autorzy zajmujący się naukami prawnymi rekonstruują zdarzenia i fakty, dokonują też egzegezy tekstów prawnych (wykładnia językowa, systemowa i celowościowa) w celu dokonania prawnej kwalifikacji zjawisk społecznych (stan prawny).
Medioznawcy i językoznawcy analizują przekaz czasopism, portali internetowych i produkcji filmowych. Ukazują przykłady działań perswazyjnych, manipulacyjnych. Sięgnęli także po jakościowe badanie tekstów – literatury źródłowej w postaci artykułów i monografii oraz dokumentów, pomocniczo zastosowali metodę statystyczną w celu ukazania skali omawianej problematyki.
Mamy nadzieję, że ta książka okaże się dla czytelnika pobudzającą intelektualnie lekturą. Jeśli eksperymentem – to opartym na prawdzie naukowej.
Redaktorzy naukowi

You may also like…