Autor

Plak-Warecka Joanna

""

Joanna Plak-Warecka doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność polityka społeczna. W latach 2001-2005 studia magisterskie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (WDiNP) w Instytucie Polityki Społecznej (IPS) na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 roku uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność polityka społeczna na WDiNP w IPS na Uniwersytecie Warszawskim. W 2010 r. ukończone studia z zakresu Public Relations w Badaniach Naukowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W 2014 r. ukończone studia podyplomowe z zakresu Geriatrii i Opieki Długoterminowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005-2014 zatrudnienie w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie /obecna nazwa – Uczelnia Korczaka/ jako adiunkt (w latach 2010–2014) oraz asystent (w latach 2005-2010). W latach 2008-2013 praca w charakterze eksperta merytorycznego ds. ubezpieczeń społecznych i pracy socjalnej w projektach współfinansowanych ze środków unijnych (nazwy projektów: „Przedsiębiorcza Uczelnia”, „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”, „Nowoczesny Wykładowca. Tutor i coach”, „Kuźnia Mentorów. Szkoła Liderów”, „Zagrożenia Cyberprzestrzeni – Nowe Kompetencje Pracownika Socjalnego”, „Wyrównywanie Szans na Rynku Pracy dla Osób 50+”). W latach 2013-2018 zatrudnienie w Komendzie Głównej OHP w charakterze krajowego koordynatora ds. EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia). Od 2016 r. współpraca z portalem dedykowanym seniorom, o nazwie: seniorzy.pl Od 2018 roku zatrudnienie w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zainteresowania naukowe i badawcze obejmują: politykę senioralną w Polsce i we Włoszech, politykę rynku pracy, politykę edukacyjną; ubezpieczenia społeczne; gerontologię społeczną, pracę socjalną. Autorka czterech monografii („Czy starość może być atrakcyjna? Rozważania na temat blasków i cieni życia seniora”, Poznań 2023, „Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce” – Poznań 2014, „Lokalna polityka społeczna wobec seniorów na przykładzie włoskiego regionu Emilia Romagna” – Warszawa 2013, „Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku”- Toruń 2008); redaktor naukowy dwóch opracowań zbiorowych („Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej. Skrypt dla słuchaczy studiów podyplomowych” – Warszawa 2012, „Osoby niepełnosprawne. Szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie”- Warszawa 2011); autorka ponad 100 artykułów poświęconych tematyce społeczno-ekonomicznej, publikowanych m.in. w Polityce Społecznej, Ubezpieczeniach w Rolnictwie, Gazecie Ubezpieczeniowej. Prywatnie miłośniczka dobrych książek i filmów (w szczególności reportaży i thrillerów psychologicznych w nurcie domestic noir), musicali, jazdy MTB oraz psów rasy labrador.

Książki autora