Regulamin Open Access

Warunki korzystania z Open Access:

Otwarty dostęp (OD, ang. open access, OA) – wolny, powszechny dostęp do cyfrowych dokumentów w postaci treści naukowych oraz edukacyjnych.

Pojęcie to jest związane z ruchem Open Access Movement, rozwijającym się od początku lat 90, który działa w interesie otwartego modelu komunikacji naukowej. Kanałami komunikacyjnymi, za pośrednictwem których dystrybuuje się wiedzę w tym modelu są m.in. repozytoria otwarte, takie jak repozytorium Open Access Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM.

Naszym celem jest to, by każdy użytkownik Internetu, student, naukowiec, badacz, nauczyciel, wykładowca mógł udostępnioną publikację swobodnie czytać, kopiować, przechowywać, drukować i wykorzystywać do celów naukowych czy dydaktycznych zgodnie z prawem.

Uwaga! Twórcy publikacji nie zrzekają się swoich praw autorskich i powinnością użytkowników Open Access jest troska o przestrzeganie praw autorskich i każdorazowe oznaczanie cytowanej publikacji.

Warunki licencji CC w naszym Wydawnictwie:

Uznanie Autorstwa       

Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać GRATISOWO, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.

Czytaj więcej: https://creativecommons.pl

Przekuj pasję naukową w sukces wydawniczy!