e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

47.00 brutto

Joanna Plak: Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce – studium porównawcze

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN – 978-83-64447-32-7 /druk/

978-83-64447-33-4 /e-book/

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): SKU: 68 Kategorie: , , ,

Od Autora

Książka „Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce – studium porównawcze” powstała na bazie rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, która została obroniona w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku. Promotorem pracy był prof. dr hab. Julian Auleytner, recenzentami – prof. UW dr hab. Gertuda Uścińska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Tematyka poruszana w niniejszej publikacji jest swoistego rodzaju kontynuacją tematyki podjętej w innej książce mojego autorstwa pt. „Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku”, która powstała na bazie pracy magisterskiej, także obronionej w Instytucie Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Analizując system emerytalny we Włoszech, dostrzegłam kilka analogii do polskiego systemu emerytalnego. Uznałam, że temat jest na tyle ciekawy, że warto byłoby zbadać, na ile oba systemy są zbieżne, w jakich obszarach można mówić o podobieństwie, czy Polacy mogliby czerpać inspirację z rozwiązań włoskich. Tej tematyce postanowiłam poświęcić swoją rozprawę doktorską, a w konsekwencji – niniejszą publikację. Z uwagi na fakt, iż rozprawa doktorska została obroniona w 2010 r., dokonałam aktualizacji oraz uzupełnienia o informacje poświęcone reformom systemów emerytalnych w obu krajach /stan na maj 2014 r./.

Joanna Plak

Spis treści

Wstęp

Rozdział I. Systemy emerytalne w Europie po II wojnie światowej

I.1 Ryzyko starości w ujęciu społecznym i ekonomicznym

I.1.1 Ryzyko starości a polityka społeczna

I.1.2 Ryzyko starości w ujęciu ekonomicznym

1.2 Od publicznych do mieszanych systemów emerytalnych

1.3 Koncepcja wielofilarowości w systemie emerytalnym

1.4 Miejsce ryzyka starości w ustawodawstwie Unii Europejskiej, Rady Europy, Międzynarodowej Organizacji Pracy

1.5 Współczesne systemy emerytalne w wybranych krajach europejskich

Rozdział II. System emerytalny we Włoszech

II.1 Ryzyko starości we włoskiej polityce społecznej. Geneza kształtowania systemu emerytalnego we Włoszech

II.1.1 Modele polityki społecznej realizowane we Włoszech a ryzyko starości

II.1.2 Kształtowanie systemu emerytalnego we Włoszech

II.1.3 Dodatkowe ubezpieczenie emerytalne we Włoszech przed reformą Amato

II.2 Wpływ sytuacji demograficznej na strukturę systemu emerytalnego we Włoszech

II.3 System emerytalny we Włoszech w świetle regulacji prawnych z lat 1993 – 2005

II.4 Znaczenie reformy Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dla rozwoju systemu emerytalnego we Włoszech

II.5 Współczesna struktura systemu emerytalnego we Włoszech

II.5.1 Powszechny system emerytalny

II.5.2 Zakładowe fundusze emerytalne

II.5.3 Otwarte fundusze emerytalne

II.5.4 Indywidualne plany emerytalne

II.6 Przyszłość systemu emerytalnego we Włoszech

Rozdział III. System emerytalny w Polsce

III.1 Ryzyko starości w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Geneza kształtowania systemu emerytalnego w Polsce

III.1.1 Ubezpieczenie emerytalne w Polsce przed II wojną światową

III.1.2 Ubezpieczenie emerytalne w Polsce socjalistycznej

III.1.3 Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w Polsce przed II wojną światową

III.1.4 Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne w Polsce socjalistycznej

III.2 Znaczenie transformacji ustrojowej dla kształtowania systemu emerytalnego w Polsce

III.2.1 Uwarunkowania i wstępne propozycje dotyczące wprowadzenia wielofilarowości do polskiego systemu emerytalnego

III.2.2 Koncepcje dotyczące reformy systemu emerytalnego w kierunku jego wielofilarowości

III.3 Wpływ sytuacji demograficznej na strukturę systemu emerytalnego w Polsce

III.4 Współczesna struktura systemu emerytalnego w Polsce

III.4.1 Powszechny system emerytalny

III.4.2 Pracownicze programy emerytalne

III.4.3 Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

III.5 Przyszłość systemu emerytalnego w Polsce

Rozdział IV. Systemy emerytalne we Włoszech i w Polsce – analiza porównawcza

IV.1 Podobieństwa i różnice w strukturze systemów emerytalnych w obu krajach

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz tabel i wykresów

Od Autora

Książka „Emerytalne systemy ubezpieczeniowe we Włoszech i w Polsce – studium porównawcze” powstała na bazie rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, która została obroniona w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2010 roku. Promotorem pracy był prof. dr hab. Julian Auleytner, recenzentami – prof. UW dr hab. Gertuda Uścińska z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Tematyka poruszana w niniejszej publikacji jest swoistego rodzaju kontynuacją tematyki podjętej w innej książce mojego autorstwa pt. „Reformy emerytalne we Włoszech w latach 90. XX wieku”, która powstała na bazie pracy magisterskiej, także obronionej w Instytucie Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Analizując system emerytalny we Włoszech, dostrzegłam kilka analogii do polskiego systemu emerytalnego. Uznałam, że temat jest na tyle ciekawy, że warto byłoby zbadać, na ile oba systemy są zbieżne, w jakich obszarach można mówić o podobieństwie, czy Polacy mogliby czerpać inspirację z rozwiązań włoskich. Tej tematyce postanowiłam poświęcić swoją rozprawę doktorską, a w konsekwencji – niniejszą publikację. Z uwagi na fakt, iż rozprawa doktorska została obroniona w 2010 r., dokonałam aktualizacji oraz uzupełnienia o informacje poświęcone reformom systemów emerytalnych w obu krajach /stan na maj 2014 r./.

Joanna Plak

Summary

“Pension insurance systems in Italy and Poland”

The book “pension insurance systems in Italy and Poland” is devoted to the structure and functioning of pension systems in the countries mentioned in the title. He moves about the same date, very important for social policy and yet insufficiently known.

The book examines the process of integrating private pension insurance to pension schemes Italian and Polish. Verified the truth of the thesis: “Italy and Poland have many common features in terms of pension systems.” Were evaluated following research hypotheses:

  • Increasing insurance awareness of citizens of both countries, which is reflected in the development of supplementary pension insurance.
  • The demographic situation in both countries has forced changes in the structure of pension systems in the direction of their multi pillar
  •  Additional pension play an increasingly important role in Italy and Poland

The structure of the book were extracted four sections, separated by the criterion of problem.

The first chapter provides information on: the risk of old age in terms of social and economic multi pillar pension systems, the structure of pension systems in the European Union legal acts and documents of the European Union, the Council of Europe, the International Labour Organization devoted to the risk of old age.

The next two chapters are devoted to pension systems in Italy and Poland. The presented information enables verification of hypotheses: “increasing insurance awareness of citizens of both countries, which is reflected in the development of supplementary pension insurance” and “The demographic situation in both countries has forced changes in the structure of pension systems in the direction of their multi pillar”

The last chapter of the book is comparative in nature. Compared to the pension systems in Italy and Poland, among others in terms of their structure, the actors involved, the method of financing the acquisition of the right to benefits, premiums and benefits. Points to the similarities and differences in the current structure of these systems. At the end of the book was revised thesis and main research hypotheses posed in the introduction. In addition, conclusions were formulated for the practice of highlighting the need for continuous monitoring of pension systems in both countries.