Regulamin e-księgarni

Regulamin sklepu internetowego działającego pod nazwą własną e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM:

1. Sklep internetowy e-Księgarnia jest własnością firmy Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.

2. Dział reklamacji, Dział obsługi klienta pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, kontakt: biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu.

3. Zamówienia na produkty w e-Księgarni Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM każdy klient /osoba fizyczna i osoba prawna/ może składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://www.wydawnictwo-silvarerum.eu.

4. Zamówienia przyjmowane są w systemie ciągłym 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku kalendarzowego.

5. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być wycofane i anulowane.

6. Zamówienia, budzące wątpliwości pod względem ich wiarygodności, będą polegały procesowi weryfikacji przez dział sprzedaży /obsługę e-Księgarni/, zamówienie takie może ulec anulowaniu przez e-Księgarnię. Zamawiający mailem zostanie poinformowany o anulacji. Mail informujący o tym fakcie zostanie wysłany na adres podany przez zamawiającego.

7. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem usług Poczty Polskiej wysyłką ekonomiczną.

8. Ceny w e-Księgarni Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego e-Księgarni, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie www.wydawnictwo-silvarerum-eu błędnych cen.

9. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający zostanie poinformowany o powyższych utrudnieniach i o automatycznym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, ma prawo do pełnej rezygnacji z zamówienia lub też rezygnacji z pozycji książkowej, która w danej chwili jest niedostępna.

10. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT).

11. W przypadku wyboru sposobu płatności „przelew”, towar jest wysyłany w momencie wpływu określonej kwoty (odpowiadającej cenie danej pozycji książkowej) na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia wraz z kosztami przesyłki.

12. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia, mogące być wykazane na piśmie lub w korespondencji mailowej.

13. Klient ma prawo – zgodnie z brzmieniem art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenie na piśmie w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.

14. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów /książek/ wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (faktura VAT). Zwracany produkt może mieć zagięć ani innych śladów wskazujących na użycie produktu /książki/.

15. Pieniądze za zwrócony produkt /książkę/ Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 7 dni roboczych od dnia zwrotu Produktu. Koszty odesłania produktu Klientowi nie podlegają zwrotowi.

16. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym e-Księgarni Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

17. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od Wydawnictwa nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Wydawnictwo poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

18. Klient dokonując zakupu w sklepie internetowym e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM.

19. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM oznacza akceptację postanowień regulaminu.

Przekuj pasję naukową w sukces wydawniczy!