Kontakt

01

Zamówienia / zapytania

Tel.: +48 606 220 454
Tel.: +48 61 221 09 63
E-mail: biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu

Koordynator ds. wydawniczych – dr Paulina Wiśniewska:
biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu, tel. +48 606 220 454
Koordynator ds. marketingu i promocji naukowej – dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak:
m.zdrowicka-wawrzyniak@wydawnictwo-silvarerum.eu

Nasze Wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe /80 pkt/. Wykaz można pobrać tutaj. Wykaz aktualny z dnia 17 grudnia 2019 r.

Jaka jest stolica Polski? (pytanie antyspamowe)

Wydawnictwo działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 001140565/2013, prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej z siedzibą w Poznaniu. Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 58.11.Z Wydawanie książek

NIP: 7780144160
REGON: 302485618

Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum jest wydawnictwem oferującym kompleksową usługę wydawniczą, która obejmuje następujące elementy:

 • Weryfikacja tekstu w programie antyplagiatowym
 • Recenzja naukowa /wewnętrzna oraz zewnętrzna/
 • Nadanie numeru ISBN dla e-booka oraz książki drukowanej /jeden tytuł to dwa numery ISBN/
 • Korekta językowa w języku polskim
 • Redakcja tekstu, obejmująca m.in. stylistykę językową, redakcję przypisów, weryfikację nazw własnych i zwrotów obcojęzycznych
 • Skład i łamanie tekstu
 • Projektowanie graficzne okładki
 • Przygotowanie e-booka
 • Druk
 • Dystrybucję
 • Informację, promocję, marketing, reklamę
 • Dostarczenie książek do Autora/Zleceniodawcy
 • Dostarczenie egzemplarzy obowiązkowych dla bibliotek
 • Rozliczenie roczne z Autorami i przekazanie im zysków /zwykle 10 proc. od sprzedaży/.

Etapem wstępnym jest negocjowanie warunków umowy z Autorem oraz Zleceniodawcą, zwykle jest nim uczelnia. Zawierane są dwie odrębne umowy, z Autorem na przekazanie praw autorskich majątkowych oraz z uczelnią na realizację usługi wydawniczej, której produktem finalnym jest wydana wydrukowana książka. Usługa zostaje uznana za sfinalizowaną w momencie przekazania książek w postaci drukowanej w umówionej liczbie egzemplarzy, zwykle to 10.

Proces wydawniczy rozpoczyna się w chwili przekazania do wydawnictwa tekstu książki w wersji Word. Po pozytywnej weryfikacji w programie antyplagiatowym tekst zostaje przekazany recenzentom. Jednym z nich jest recenzent wewnętrzny oraz recenzenci spoza Wydawnictwa, zewnętrzni. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenckiej, wydawnictwo nadaje tytułowi numer ISBN, a tekst zostaje przekazany do korekty i redakcji, która uzgadnia szczegóły z Autorem. Po etapie korekty tekst przejmuje grafik, który realizuje skład i łamanie, czego produktem ostatecznym jest plik w wersji PDF do druku.

W międzyczasie grafik opracowuje projekt okładki, w wersji PDF do druku. Pliki tekstowy oraz z okładką zostają skierowane do drukarni. Autor oraz Zleceniodawca/płatnik, czyli uczelnia, otrzymują wersję elektroniczną książki, czyli e-book oraz książkę wydrukowaną, papierową. Na tej podstawie wydawnictwo wystawia fakturę za zrealizowaną usługę Zleceniodawcy/Uczelni

Opis procesu wydawniczego w formacie .pdf: pobierz

Prowadzimy sprzedaż książek drukowanych: zakładka “księgarnia”. Książki drukowane dostarczamy dla odbiorców bezpłatnie.

Sprzedaż e-booków: zakładka “e-booki”

Czytelnia online/wypożyczenia: www.ibuk.pl

UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie materiały w formie elektronicznej. Prosimy o ich wysyłanie na adres mailowy biura.

02

Poznaj nasz zespół

dr hab. Mateusz Bieczyński
dr hab. Mateusz Bieczyński
Dyrektor Wydawnictwa Naukowego
dr Paulina Wiśniewska
dr Paulina Wiśniewska
koordynator ds. wydawniczych
dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
koordynator ds. marketingu i promocji naukowej
dr Anna Surendra
dr Anna Surendra
Szef działu korekty