Kontakt

01

Zamówienia / zapytania

Tel. +48 606 220 454
Tel. +48 61 221 09 63 /UWAGA! Przy pracy zdalnej prosimy o kontakt na numer tel. komórkowego + 48 606 220 454/
Prosimy o korespondencję wyłącznie mailową, mail: biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu

Dyrektor Wydawnictwa – dr hab. prof. UAP Mateusz Maria Bieczyński
mateusz.m.bieczynski@wydawnictwo-silvarerum.eu
tel. +48 609 828 128

Koordynator ds. wydawniczych – dr Paulina Wiśniewska:
biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu, tel. +48 606 220 454
Koordynator ds. marketingu i promocji naukowej – dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak:
m.zdrowicka-wawrzyniak@wydawnictwo-silvarerum.eu

Nasze Wydawnictwo znajduje się w wykazie MNiSW wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe /80 pkt/. Wykaz można pobrać tutaj. Wykaz aktualny z dnia 22 lipca 2021 r.

  Jaka jest stolica Polski? (pytanie antyspamowe)

  Wydawnictwo działa na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 001140565/2013, prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej z siedzibą w Poznaniu. Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 58.11.Z Wydawanie książek

  NIP: 7780144160
  REGON: 302485618

  Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum jest wydawnictwem oferującym kompleksową usługę wydawniczą, która obejmuje następujące elementy:

  • Weryfikacja tekstu w programie antyplagiatowym
  • Recenzja naukowa /wewnętrzna oraz zewnętrzna/
  • Nadanie numeru ISBN dla e-booka oraz książki drukowanej /jeden tytuł to dwa numery ISBN/
  • Korekta językowa w języku polskim
  • Redakcja tekstu, obejmująca m.in. stylistykę językową, redakcję przypisów, weryfikację nazw własnych i zwrotów obcojęzycznych
  • Skład i łamanie tekstu
  • Projektowanie graficzne okładki
  • Przygotowanie e-booka
  • Druk
  • Dystrybucję
  • Informację, promocję, marketing, reklamę
  • Dostarczenie książek do Autora/Zleceniodawcy
  • Dostarczenie egzemplarzy obowiązkowych dla bibliotek
  • Rozliczenie roczne z Autorami i przekazanie im zysków /zwykle 10 proc. od sprzedaży/.

  Etapem wstępnym jest negocjowanie warunków umowy z Autorem oraz Zleceniodawcą, zwykle jest nim uczelnia. Zawierane są dwie odrębne umowy, z Autorem na przekazanie praw autorskich majątkowych oraz z uczelnią na realizację usługi wydawniczej, której produktem finalnym jest wydana wydrukowana książka. Usługa zostaje uznana za sfinalizowaną w momencie przekazania książek w postaci drukowanej w umówionej liczbie egzemplarzy, zwykle to 10.

  Proces wydawniczy rozpoczyna się w chwili przekazania do wydawnictwa tekstu książki w wersji Word. Po pozytywnej weryfikacji w programie antyplagiatowym tekst zostaje przekazany recenzentom. Jednym z nich jest recenzent wewnętrzny oraz recenzenci spoza Wydawnictwa, zewnętrzni. Następnie, po uzyskaniu pozytywnej opinii recenzenckiej, wydawnictwo nadaje tytułowi numer ISBN, a tekst zostaje przekazany do korekty i redakcji, która uzgadnia szczegóły z Autorem. Po etapie korekty tekst przejmuje grafik, który realizuje skład i łamanie, czego produktem ostatecznym jest plik w wersji PDF do druku.

  W międzyczasie grafik opracowuje projekt okładki, w wersji PDF do druku. Pliki tekstowy oraz z okładką zostają skierowane do drukarni. Autor oraz Zleceniodawca/płatnik, czyli uczelnia, otrzymują wersję elektroniczną książki, czyli e-book oraz książkę wydrukowaną, papierową. Na tej podstawie wydawnictwo wystawia fakturę za zrealizowaną usługę Zleceniodawcy/Uczelni

  Opis procesu wydawniczego w formacie .pdf: pobierz

  Prowadzimy sprzedaż książek drukowanych: zakładka “księgarnia”. Książki drukowane dostarczamy dla odbiorców bezpłatnie.

  Sprzedaż e-booków: zakładka “e-booki”

  Czytelnia online/wypożyczenia: www.ibuk.pl

  UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie materiały w formie elektronicznej. Prosimy o ich wysyłanie na adres mailowy biura.

  02

  Poznaj nasz zespół

  dr Paulina Wiśniewska
  dr Paulina Wiśniewska
  koordynator ds. wydawniczych
  dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
  dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak
  koordynator ds. marketingu i promocji naukowej
  dr Anna Surendra
  dr Anna Surendra
  Szef działu korekty