dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

03

Biografia

Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak, adiunkt w Zakładzie Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej WP-A UAM, dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, podyplomowe studia dziennikarskie, magister filologii polskiej.

Zainteresowania badawcze: kompozycja współczesnej informacji (ze szczególnym uwzględnieniem telewizyjnej), perswazja i manipulacja w telewizyjnych serwisach informacyjnych, gatunki dziennikarskie dawniej i dziś, status zawodu dziennikarza, dziennikarstwo a PR.

Jest autorem monografii Rzeczywistość a obraz rzeczywistości. Telewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007), [Opole 2012], współautorem m.in. Polityka i perswazja, [Poznań 2007], Etyka w mediach. Świat norm a codzienność, [Poznań-Opole 2010], Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku, [Racibórz 2012], Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności, [Gdańsk 2015], Bezpieczeństwo XXI wieku. Szanse-Zagrożenia-Perspektywy, [Poznań 2015], Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI wiek), [Szczecin 2016], Medialny obraz rzeczywistości, [Poznań 2016], Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, [Bytów-Łódź 2016], Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom V, [Białystok 2017], Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia, [Poznań 2018], W drodze do brzegu życia. Tom XVII, [Białystok 2019]; jak również redaktorem kilku prac naukowych Wydawnictwa Naukowego Silva Rerum. Jest członkinią-założycielką Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Autorka licznych artykułów prasowych o charakterze tak informacyjnym, jak i publicystycznym (m.in. Głos Wielkopolski); materiałów radiowych (Radio Centrum Kalisz) i telewizyjnych (m.in. TVP). Twórca materiałów do programów społecznych, kulturalnych, katolickich. Pomysłodawca i wykonawca programów autorskich w radiu i telewizji.

Od 2002 roku nieprzerwanie związana z kaliską polonistyką. Pracuje na studiach licencjackich i magisterskich. Prowadzi zajęcia z: komunikacji medialnej, komunikacji interpersonalnej, komunikowania masowego, wstępu do dziennikarstwa, wprowadzenia do form dziennikarskich, modeli zawodowych w dziennikarstwie i PR, źródeł informacji i technik gromadzenia oraz gatunków w mediach. Jest opiekunem praktyk studenckich na specjalnościach medialnych. Promotorem prac licencjackich.

Wrzesień 2016 nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia dydaktyczne.
Wrzesień 2017 nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjne.
Wrzesień 2019 nagroda III stopnia Rektora UAM za osiągnięcia organizacyjne.