dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

03

Biografia

Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak, adiunkt w Zakładzie Studiów Polonistycznych i Komunikacji Medialnej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, podyplomowe studia dziennikarskie, magister filologii polskiej.

Zainteresowania badawcze: kompozycja współczesnej informacji (ze szczególnym uwzględnieniem telewizyjnej), perswazja i manipulacja w telewizyjnych serwisach informacyjnych, gatunki dziennikarskie dawniej i dziś, status zawodu dziennikarza, dziennikarstwo a PR.

Jest autorką monografii Rzeczywistość a obraz rzeczywistości. Telewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007), [Opole 2012], współautorem m.in. Polityka i perswazja, [Poznań 2007], Etyka w mediach. Świat norm a codzienność, [Poznań-Opole 2010], Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku, [Racibórz 2012], Zmiany medialne i komunikacyjne. W stronę innowacyjności, [Gdańsk 2015], Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI wiek), [Szczecin 2016],  Medialny obraz rzeczywistości, [Poznań 2016], Oblicza choroby w czasach płynnej nowoczesności, [Bytów-Łódź 2016], Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Tom V, [Białystok 2017], Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia, [Poznań 2018], W drodze do brzegu życia. Tom XVII, [Białystok 2019], Covid-19. Kultura i społeczeństwo w czasie pandemii, [Poznań 2021], Mieszkać na Pomorzu. Transformacje lokalnych i regionalnych tożsamości pomorskich, [Słupsk 2021], jak również redaktorem monografii naukowych.

Autorka licznych artykułów prasowych o charakterze tak informacyjnym, jak i publicystycznym (m.in. Głos Wielkopolski); materiałów radiowych (Radio Centrum Kalisz) i telewizyjnych (m.in. TVP). Twórca materiałów do programów społecznych i kulturalnych. Pomysłodawca i wykonawca programów autorskich w radiu i telewizji.