Czasopismo „Bezpieczeństwo XXI Wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”

 ISSN 2450-8810

Jesteśmy wydawcą zeszytów naukowych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa współczesnego świata – „Bezpieczeństwo XXI Wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”.

Przewodnicząca Rady Programowej – prof. dr hab. Kamila Wilczyńska
Redaktor Naczelny Kolegium Redakcyjnego – dr Zbigniew Dziemianko

Członkowie Rady Programowej:

  • dr Daria Bieńkowska
  • dr Grzegorz Paluszak
  • dr Juliusz Sawarzyński

Kolegium Redakcyjne

Skład Kolegium Redakcyjnego:
– dr Andrzej Guzowski
– dr Bartosz Kowalczyk
– dr Tomasz Mames
– dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

Nasze czasopismo naukowe koncentruje się na problematyce związanej z bezpieczeństwem w obszarach:
– porządku publicznego
– bezpieczeństwa wewnętrznego
– bezpieczeństwa i ochrony pracy
– bezpieczeństwa w obszarze prawa
– ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
– ekologii, ochrony środowiska i gospodarki odpadami
– ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej
– bezpieczeństwa ekonomicznego
– bezpieczeństwa społecznego i socjologii
– edukacji dla bezpieczeństwa, oświaty i wychowania, pedagogiki i psychologii
– bezpieczeństwa w obszarze mediów i internetu
– bezpieczeństwa narodowego.

Redaktor Naczelny – dr Zbigniew Dziemianko

Redakcja – mgr Ewa Witkowska

Korekta – mgr Katarzyna Kędzierska

Autorów zainteresowanych możliwością publikowania na jego łamach zachęcamy do zapoznania się z zakładką „Dla Autorów” oraz do kontaktu z naszym Wydawnictwem: biuro@wydawnictwo-silvarerum.eu /każdy Autor otrzyma egzemplarz zeszytów naukowych z własnym artykułem/.
UWAGA: Autorzy są w pełni odpowiedzialni za własny tekst zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym /językowym/

„Bezpieczeństwo XXI Wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”. Aspekty bezpieczeństwa pracy

Recenzja dr hab. Marek Sokołowski ISSN 2450-8810 ISBN 978-83-66353-39-8 /druk/ 978-83-66353-40-4 /e-book/   SPIS TREŚCI Wstęp ……………………………….…………..…….7 Dariusz Budkiewicz, Anna Linartowska Konflikt jako realny problem dotykający pracowników wielu instytucji – analiza zagadnienia na przykładzie placówek oświatowych Conflict as a real issue concerning employees of several organizations – an analysis based on the example of educational […]

“Bezpieczeństwo XXI Wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy”. Aspekty prawne

ISSN 2450-8810 ISBN 978-83-64447-65-5   /druk/ 978-83-64447-66-2   /e-book/ Oprawa miękka Stron 205 Cena – 32 zł —————————————————————————– Spis treści Wstęp Boubacar Sidi DialloThe principle of non-use of force and its limits in international law Zasada zakazu użycia siły i jej ograniczenia w prawie międzynarodowym Tadeusz Gadkowski Zakaz użycia siły zbrojnej – dylematy współczesnego prawa i praktyki […]

„Bezpieczeństwo XXI Wieku” – zapowiedź kolejnych tomów

Wiemy, że wszyscy, którzy brali udział w konferencji naukowej poświęconej właśnie tej tematyce, czekają z niecierpliwością na wydanie kolejnego tomu zeszytów naukowych z własnym artykułem. Jak tylko otrzymamy pliki od współorganizatora, czyli WSHiU – zabieramy się do działania, czyli wydania! A na razie – zapowiedź w postaci jednego z artykułów autorstwa Magdaleny Zdrowickiej-Wawrzyniak z UAM. […]

Przekuj pasję naukową w sukces wydawniczy!