Aktualności

Bezpieczeństwo-1-okładka

Spis treści

Słowo wstępne. 7

Michael Knogler

Armut und soziale Ausgrenzung  in den neuen EU-Mitgliedsstaaten  Mittel-, Ost- und Südosteuropas  9

Robert Grochowski

Gefahren, die aus der Verwendung  der Hassrede hervorgehen,  die in den Werbemitteilungen enthalten ist  23

Ireneusz T. Dziubek

Pamela Zimoch

Prolegomena do nadzwyczajnych  zagrożeń bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie płonącego szybu w Karlinie. 31

Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak

Zagrożenie dla demokracji? Kilka uwag opiekuna praktyk  studenckich o dziennikarzach prasy lokalnej na terenie Południowej Wielkopolski 45

Juliusz Grzybowski

O różnicy pomiędzy bezpieczeństwem  i zabezpieczeniem.. 55

Anna Dolska

Shirin Neshat ,,Turbulent” – feminizm  we współczesnym islamie. 73

Elżbieta Jęczmionka-Kopińska

Błąd w sztuce przy wykonywaniu zabiegów przeszczepu organów.. 77

Paulina Wiśniewska

Polityka, władza, społeczeństwo.  O jakości życia obywatelskiego i poziomie  bezpieczeństwa społecznego w Polsce –  analiza materiałów źródłowych online. 92

Małgorzata Modrak

Przemiany sytuacji kobiet na przestrzeni dziejów od czasów antycznych  po współczesność  113

Jacek Schmidt

Autyzm. Zderzenie z rzeczywistością. 138

Autorzy. 143