e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Promocja

120.00 89.00 brutto

M.M. Bieczyński: Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-65578-85-3 /druk/

stron – 672

Na stanie

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): Kategorie: , , , Tagi: , , ,

Meet The Author

„»Artyści zawsze byli dziećmi wolności i w ten sposób się zachowywali « — stwierdził Louis Jean François Langrenée (1725–1805), francuski malarz, dyrektor Francuskiej Akademii w Rzymie. Niestety, jego obserwacja nigdy w pełni nie znajdowała pokrycia w rzeczywistości. Podobnie jak wolność słowa, również wolność twórczości artystycznej cierpiała z powodu ograniczeń w każdym momencie swojej historii”1.

M. Carmilly-Weinberger, Fear of Art.
Censorship and Freedom of Expression in Art,
New York—London 1986, s. XI.

Ze Wstępu:

Wolność twórczości artystycznej stanowi współcześnie jedno z najważniejszych praw człowieka w sferze kultury2. Wiele państw europejskich wyraża ją explicite w narodowych konstytucjach, a w większości krajów została jednoznacznie rozpoznana w orzecznictwie sądowym. Swobodę ekspresji w sztuce gwarantują także przepisy europejskiego prawa międzynarodowego z zakresu praw człowieka. Jej obowiązywanie potwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Dokonując wykładni art. 10 Europejskiej konwencji praw człowieka, uznał on, że gwarancja wolności wypowiedzi przewidziana w tym przepisie obejmuje również dzieła sztuki3. Także Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z roku 2000, która na mocy Traktatu lizbońskiego stała się integralną częścią tzw. prawa pierwotnego Unii Europejskiej w roku 2007, zawiera gwarancję jej poszanowania — art. 13 stanowi, że „sztuka i badania naukowe są wolne od ograniczeń”.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z 30 marca 2010 roku, sygn. nr C 83/02.

Pobierz wstęp: __Od zakazu do spis+wstep

Pobierz Spis treści – __Od zakazu do spis