e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

48.00 brutto

Justyna Szczęsna: Poetyckie światy wojny. Studia o poezji polskiej po roku 1939

Koszt przesyłki kurierskiej: 15 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN

978-83-64447-47-1 /druk/

978-83-64447-48-8 /e-book/

 

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): SKU: 60 Kategorie: ,

Meet The Author

Recenzent:
prof. dr hab. Ewa Wiegandt

Spis treści
Zamiast wstępu……………………………………………………………………. 7
WYSŁOWIĆ WOJNĘ. PRÓBY POKOLENIA WOJENNEGO
Spotkanie pierwsze. Tadeusz Gajcy mniej znany………………………… 15
Wiersze zapomniane…………………………………………………………….. 15
Świat utkany z wielości…………………………………………………………. 16
Czarne okna………………………………………………………………………… 18
Projekcje zawikłania……………………………………………………………… 21
Świat przeinaczony………………………………………………………………. 22
Między niepokojem a nadmiarem …………………………………………. 28
Niewymierne, czyli prawdziwe………………………………………………. 30
Spotkanie drugie. Leon Zdzisław Stroiński………………………………… 31
Tanatyczne uwikłanie. Wokół Okna Stroińskiego………………………. 31
Światy pograniczne………………………………………………………………. 36
Okna………………………………………………………………………………….. 38
Szczeliny w zaświat………………………………………………………………. 41
„Twarz za oknem”………………………………………………………………… 43
Życie w śmierci ……………………………………………………………………. 46
Śmiertelne spotkanie……………………………………………………………. 49
Milczenie (o) śmierci…………………………………………………………….. 50
Atrapa wieczności………………………………………………………………… 53
Milczenie Boga ……………………………………………………………………. 57
Spotkanie trzecie. Stefan Andrzej Borsukiewicz…………………………. 67
Nie tylko Arkadia. W stronę pastoralności……………………………….. 68
Świat podszyty lękiem …………………………………………………………. 77
„Dom jest pełnią”………………………………………………………………… 79
„sam, jak Bóg”…………………………………………………………………….. 83
„Czasu nie ma – jest wieczność”…………………………………………….. 87
Spotkanie czwarte. Karol Wojtyła……………………………………………. 93
Kłopoty z przynależnością……………………………………………………… 93
Nie tylko homo theatralis……………………………………………………… 100
„Trza się odrodzić i odróżnić”…………………………………………………. 103
Wobec Boga………………………………………………………………………… 108
UDŹWIGNĄĆ WOJNĘ. PERSPEKTYWA OCALAŁYCH
Spotkanie pierwsze. Tadeusz Borowski…………………………………….. 115
Nie tylko prozaik………………………………………………………………….. 115
„Koniec wojny”……………………………………………………………………. 116
Ostatnia rozmowa Borowskiego…………………………………………….. 120
„Reporter, ironista historycznych zdarzeń”………………………………. 123
„Być poetą”…………………………………………………………………………. 126
„Pozornie ocalony”………………………………………………………………. 127
Spotkanie drugie. Julian Przyboś…………………………………………….. 133
Prowizorium międzywojnia…………………………………………………… 133
Między „kassandrycznym wieszczeniem” a radością…………………. 134
„Tłumię poemat”…………………………………………………………………. 136
Uratowany………………………………………………………………………….. 138
Złudna jasność…………………………………………………………………….. 142
Zgroza i wstręt…………………………………………………………………….. 146
Racja milczenia, racja wysłowienia…………………………………………. 148
„Dwuznaczny wyrok” przetrwania………………………………………….. 149
Porażeni strachem……………………………………………………………….. 152
Spotkanie trzecie. Wacław Iwaniuk…………………………………………. 155
„Okaleczony język”………………………………………………………………. 155
Przymus pamiętania…………………………………………………………….. 165
„Dialogi z nieumówionymi”…………………………………………………… 169
Odzyskać teraźniejszość, odzyskać dzień…………………………………. 177
Spotkanie czwarte. Anna Świrszczyńska ………………………………….. 181
Od kaligrafii do wielomówności……………………………………………… 181
„Temat mnie przerósł”………………………………………………………….. 187
„Książka straszliwa”……………………………………………………………… 190
Wojenne ciało……………………………………………………………………… 195
„Miasto trupów”………………………………………………………………….. 200
„Traktat o umieraniu”…………………………………………………………… 205
„Pustka po milionie”…………………………………………………………….. 211
Świrszczyńska Miłosza…………………………………………………………… 214
Obraz odkształcony?…………………………………………………………….. 220
Indeks nazwisk…………………………………………………………………….. 225

Wstęp

Książka jest próbą nowego spojrzenia na poezję polską  uwikłaną w doświadczenia wojenne.  Część I Wysłowić wojnę koncentruje się na problemach artykulacji wojennej traumy, z którymi mierzyli się poeci tworzący w środku wojennego tygla. Część II Udźwignąć wojnę  rekonstruuje sposoby radzenia sobie z wojennym okaleczeniem poetów ocalałych. Wśród omówionych autorów znajdują się pisarze pierwszorzędni, jak Borowski, Gajcy, Przyboś, Iwaniuk, ale także poeci słabiej obecni w refleksji literaturoznawczej i nadal rozpoznani tylko częściowo, tacy jak Stroiński, Borsukiewicz,  Świrszczyńska czy Wojtyła.

The book is an attempt of a new look on the polish poetry entangled in the war experience. Part I Wysłowić wojnę concentrates on the problems of articulation of the war trauma, which the poets writing in the middle of the war crucible had to face. Part II Udźwignąć wojnę reconstructs the ways of coping with the war mutilation of those poets who survived. Among the discussed authors there are first-class writers such as Borowski, Gajcy, Przyboś, Iwaniuk, but also poets less present in literary reflection and still only partially-recognised, such as Stroiński, Borsukiewicz, Świrszczyńska or Wojtyła.