Autor

Marcinkowski Jerzy T.

""

Profesor zw. dr hab. med. Jerzy Tadeusz Marcinkowski

Aktualne stanowiska kierownik Katedry Higieny i Epidemiologii - Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN wiceprezes (prezes w latach 2010-2018) Polskiego Towarzystwa Higienicznego www.pth.pl
Background
 
Data urodzenia 01.05.1948
1971 Absolwent Wydziału Lekarskiego, Akademia Medyczna w Poznaniu
1974 Doktor nauk medycznych
1998 Doktor habilitowany
2004 2013 2015 Profesor uczelniany Profesor Profesor zwyczajny
Specjalizacje medyczne
1 stopnia Medycyna Społeczna
2 stopnia 1) Neurologia; 2) Zdrowie Publiczne; 3) Higiena Środowiska
Bieżąca działalność
 • Członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk
 • Członek Komitetu Ergonomii Polskiej Akademii Nauk (Oddział Wielkopolski)
 • Członek Komisji Klimatu, Zasobów Wodnych i Ochrony Powietrza Polskiej Akademii Nauk (Oddział Wielkopolski)
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie epidemiologii dla województwa wielkopolskiego
 • Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Problemy Higieny i Epidemiologii” (www.phie.pl)
 • Redaktor Naczelny kwartalnika naukowego „Hygeia Public Health” (www.h-ph.pl)
 • Redaktor Naczelny kwartalnika „Oswoić Tropik” https://www.medycynamisjach.org/oswoic-tropik
 • Członek Zarządu Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio
 • European Huntington’s Disease Network – badania naukowe z obszaru choroby Huntingtona (www.euro-hd.net/html/network)
 • Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona – współorganizacja konferencji naukowych (www.huntington.pl)
 • Organizator i współorganizator ponad 90 konferencji naukowych
 • Redaktor trzech podręczników akademickich z obszaru higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego; autor pięciu podręczników o podobnym zakresie tematycznym
 • Promotor 42 ukończonych przewodów doktorskich
 • Recenzent 65 rozpraw doktorskich; Recenzent 5 rozpraw habilitacyjnych; Recenzent w 3 postępowaniach o nadanie tytułu profesora
·        We współpracy z Ministerstwem Zdrowia – współautor programów specjalizacyjnych z obszaru zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego i promocji zdrowia; członek komisji egzaminacyjnych
Autor ponad 950 publikacji z dziedziny higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, higieny szpitalnej, zakażeń szpitalnych, jakości opieki medycznej, edukacji zdrowotnej, uzależnień i możliwości przeciwdziałania w tym obszarze, chorób zawodowych, wypadków przy pracy. Odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, odznaczenia Polskiego Towarzystwa Higienicznego Członkostwo towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskie Towarzystwo Neurologiczne, Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego
 
 

Książki autora