Autor

Kułak Wojciech

""

Prof. dr hab. med., absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku; prawo wykonywania zawodu lekarza; kierownik Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Kontaktów z zagranicą, Redaktor czasopisma Progress in Health Sciences. Członek Rady Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami. Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Współorganizator dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Członek komitetu redakcyjnego Neurologii Dziecięcej. Członek Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Rehabilitacji. Autor 255 prac naukowych oraz promotor 9 zakończonych rozpraw doktorskich. Zainteresowania naukowe obejmują neurologię dziecięcą, rehabilitację medyczną oraz badania naukowe związane z neuroobrazowaniem dzieci z mózgowym porażeniem, dystrofią mięśniową, jakością życia pacjentów niepełnosprawnych oraz zastosowaniem czynnika stymulującego kolonię granulocytów u pacjentów z dystrofią mięśniową oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.

Książki autora

Promocja

Pacjent INNY wyzwaniem opieki medycznej

129.00 99.00 brutto

UWAGA! Nakład drukowany wyczerpany, zachęcamy do pobierania wersji elektronicznej książki

Recenzja naukowa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

dr hab. Adam Sawicki prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ISBN 978-83-64447-82-2 druk

/978-83-64447-83-9 e-book/

Wydanie I, Poznań 2016

Stron 800