Autor

Kułak Wojciech

""

Prof. dr hab. med., absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku; prawo wykonywania zawodu lekarza; kierownik Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę” Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Kontaktów z zagranicą, Redaktor czasopisma Progress in Health Sciences. Członek Rady Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami. Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku. Współorganizator dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Członek komitetu redakcyjnego Neurologii Dziecięcej. Członek Towarzystwa Neurologów Dziecięcych i Rehabilitacji. Autor 255 prac naukowych oraz promotor 9 zakończonych rozpraw doktorskich. Zainteresowania naukowe obejmują neurologię dziecięcą, rehabilitację medyczną oraz badania naukowe związane z neuroobrazowaniem dzieci z mózgowym porażeniem, dystrofią mięśniową, jakością życia pacjentów niepełnosprawnych oraz zastosowaniem czynnika stymulującego kolonię granulocytów u pacjentów z dystrofią mięśniową oraz mózgowym porażeniem dziecięcym.

Książki autora