e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Promocja

68.00 59.00 brutto

Życie w cieniu pandemii. Aspekty medyczne, etyczne i społeczne

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-66353-52-7 – książka w miękkiej oprawie
ISBN 978-83-66353-53-4 – publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

Meet The Author

pod red. naukową
Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii R. Łukaszuk,
Joanny Fiłon, Andrzeja Guzowskiego

Recenzja naukowa
Prof. dr hab. Jan Karczewski
Zakład Zdrowia Publicznego, Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej
Dr hab. Beata Antoszewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Wykaz autorów

 • Dr n. o zdr. Grzegorz Bejda
  Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 • Mgr Renata Bociarska
  Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
 • Dr hab. n. o zdr. Mateusz Cybulski
  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Mgr Alicja Diak
  Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr n. o zdr. Joanna Fiłon
  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Dr n. o zdr. Katarzyna B. Głodowska
  Pracownia Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu
  Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Dr n. o zdr. Andrzej Guzowski
  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Dr n. biol. Aneta Klimberg
  Katedra Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
 • Dr n. med. Zofia Konopielko
  Poradnia Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia
  Dziecka” w Warszawie
 • Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Dr n. o zdr. Jolanta Kraśnicka
  Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Dr n. med. Agnieszka Kułak-Bejda
  Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w BiałymstokuProf. dr hab. n. med. Wojciech Kułak
  Klinika Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z Ośrodkiem
  Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym „Dać Szansę”, Uniwersytet Medyczny
  w Białymstoku
 • Dr hab. n. o zdr. Cecylia Regina Łukaszuk
  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Prof. zw. dr hab. med. Jerzy T. Marcinkowski
  Katedra Higieny i Epidemiologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski
  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Medyczny
  Zakład Zdrowia Publicznego, Katedra Medycyny Społecznej, Uniwersytet Medyczny
  im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Michał Musielak
  Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
  w Poznaniu
 • Dr hab. Włodzimierz Piątkowski
  Zakład Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Katedra Społecznych Problemów Zdrowotności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie
 • Dr n. społecznych Paulina Rosińska
  Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Wydział Medyczny
  Katedra Psychologii Rehabilitacji i Rewalidacji, Instytut Psychologii, Uniwersytet
  Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr n. med. Agnieszka Serafin
  I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz
  Klinika Psychiatrii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Dr n. med. Karol Zygo
  Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Ze Wstępu:

Jak więc sobie radzić z nową sytuacją zagrożenia zdrowia i życia? Czym charakteryzuje
się obecna pandemia/epidemia koronawirusa? Czy jest podobna do
innych, wcześniejszych? Skąd bierze się lęk przed nim i co go potęguje? Czy jest on
adekwatny do sytuacji? Dlaczego i jak warto zachować spokój?
Mam nadzieję, że na te i inne pytania czy wątpliwości znajdziecie Państwo
przynajmniej częściową odpowiedź w tej książce.
Dziękuję również wszystkim Autorom oraz Wydawnictwu Silva Rerum za pracę
non profit przy powstawaniu tej pozycji, ponieważ 10% wszystkich zysków ze sprzedaży
zostanie przekazane na cele statutowe Stowarzyszenia Pro Salute sprawującego
na co dzień opiekę nad dziećmi z dystrofią mięśniową Duchenne’a (DMD).
Zachęcam więc gorąco do zakupu i lektury książki w myśl słów Władysława Tatarkiewicza:
„Strachy wytworzone przez wyobraźnie są naszymi gorszymi wrogami,
bo niepodobna ich uchwycić, a przez to trudno z nimi walczyć”.

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Spis treści

Spis treści
Wykaz autorów………………………………………………………………………………… 7
Wstęp……………………………………………………………………………………………… 9
Joanna Fiłon, Cecylia R. Łukaszuk
Epidemia i pandemia w kontekście historycznym……………………………… 15
Joanna Fiłon
Epidemie i pandemie w kontekście epidemiologicznym…………………….. 39
Agnieszka Kułak-Bejda, Napoleon Waszkiewicz, Grzegorz Bejda,
Elżbieta Krajewska-Kułak
Aspekt psychologiczny epidemii/pandemii………………………………………. 51
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Aneta Klimberg
Epidemia strachu w obliczu chorób zakaźnych – niedokończony
dziennik spisywany w cieniu rozwijającej się pandemii COVID-19,
czyli w marcu 2020 r. ………………………………………………………………….. 75
Karol Zygo, Włodzimierz Piątkowski
Epidemia i pandemia w kontekście społecznym ……………………………….. 111
Katarzyna B. Głodowska, Michał Musielak
Epidemia i pandemia w kontekście etycznym…………………………………… 141
Andrzej Guzowski
Epidemia i pandemia w kontekście religijnym …………………………………. 159
Wojciech Kułak, Agnieszka Kułak-Bejda
Co dotychczas wiemy o koronawirusie i COVID-19…………………………. 167
Renata Bociarska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Agnieszka Serafin, Alicja Diak
Zwierzęta a pandemia COVID-19…………………………………………………. 177
Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Jolanta Kraśnicka, Joanna Fiłon,
Andrzej Guzowski, Mateusz Cybulski
Szczepionka na koronawirusa SARS-CoV-2 – jeden z najbardziej
pożądanych preparatów na rynku…………………………………………………… 189