Autor

Rosińska Paulina

""

Paulina Rosińska z d. Konopielko Ur. 14.11.1979 w Warszawie

Studia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii (1998-2003 magisterskie; 2004-2006 podyplomowe; 1006-2014 doktoranckie kierunek psychologia)
Praca
1999- 2004 - praktyki studenckie, staż, wolontariat w Pracowni Psychologii Klinicznej i Socjoterapii Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie. 2002-2008- sekretarz Krajowego Konsultanta w dziedzinie psychologii klinicznej; 2005-2015 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (Wydział Psychologii) 2006 - do chwili obecnej  prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych (Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Zdrowia, UKSW) 2016 – do chwili obecnej prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych (Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Rewalidacji i Rehabilitacji, UKSW) 2018 – do chwili obecnej współprowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych (Wydział Lekarski, Uczelnia Łazarskiego) konwersatoria dla studentów medycyny Higiena; Zachowania zdrowotne- promocja zdrowia i rehabilitacja psychologiczna 2018 opracowywanie modelu rehabilitacji społeczno- psychologicznej (PFRON, Ekspert w podzespole ds. rehabilitacji społecznej i psychologicznej) XII 2018- II 2019 Nowy Zawód: ekspert przez Doświadczenie „EX-IN” nr POWR.04.03.00-00W317/15 (dodatkowe zadania pracownicze Opracowanie ostatecznej wersji modelu gotowego do wdrożenia) VII-VIII 2019 prelegent, warsztaty dla lekarzy i psychologów pt „Rekomendowane narzędzia wykorzystywane w kwalifikacji psychologicznej osób do rehabilitacji kompleksowej” w ramach umowy nr POWR.02.06.00-00-0057/17-00 do projektu pn. "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"  (CIOP)
Publikacje
Autorka i współautorka 12 publikacji w języku polskim i angielskim z obszaru psychologii zdrowia Udział w wybranych  projektach badawczych (po uzyskaniu tytułu doktora) 2017- do chwili obecnej „Wyznaczniki efektywności rehabilitacji psychologicznej i kondycji zdrowotnej kuracjuszy Instytutu Zdrowia Człowieka w Uniejowie badania statutowe 2016- do chwili obecnej „Psychologiczne konsekwencje przebytej transplantacji” – projekt we współpracy z uczelnią SAN Łódź (prof. dr hab. Z. Juczyński) i SWPS Poznań (dr M. Zatorski)
Zainteresowania naukowe
zasoby zdrowotne warunkujące: dobrą kondycję zdrowotną, (promocja zdrowia/profilaktyka wtórna); troskę o zdrowie czyli zachowania prozdrowotne; radzenie sobie ze stresem choroby; skuteczną kompleksową rehabilitację kształtowanie zachowań zdrowotnych u małych dzieci oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością komunikacja interpersonalna, relacja lekarz- pacjent
Prywatnie
Od 05.08. 2006 zamężna Mama dwóch chłopców w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym

Książki autora