Autor

Micińska-Bojarek Magdalena

""

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz współpracownik Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK w Toruniu. Autorka kilkudziesięciu prac z dziedziny prawa ochrony środowiska w tym monografii: Udział społeczeństwa w ochronie środowiska instrumenty administracyjno-prawne (Toruń 2011). Aktualne zainteresowania naukowe koncentruje wokół polsko-rosyjskich badań prawno-porównawczych związanych z ochroną zasobów naturalnych.

Książki autora