Autor

Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna

""

Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz – dr, doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

Książki autora