e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska: Piractwo w sieci /e-book/

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-67222-00-6 /.wersja drukowana/
e-ISBN 978-83-67222-01-3

Stron 197

Kliknij w tytuł poniżej i pobierz plik do korzystania zgodnie z prawem

Piractwo w sieci

Meet The Author

Piractwo w sieci
Jacek Sobczak
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Monika Nowikowska

Recenzja:
dr hab. Ksenia Kakareko, Uniwersytet Warszawski

Spis treści

Wstęp . 9
Rozdział I
Własność intelektualna jako szczególny rodzaj własności „w sieci” . 11
1. Pojęcie własności intelektualnej . 11
2. Podstawy prawne ochrony własności . 17
3. Problematyka ochrony praw autorskich i praw pokrewnych w sieci . 19
Rozdział II
Prawnoautorskie warunki udostępniania treści cyfrowych i ich ograniczenia . . . . . 21
1. Środki technologiczne . 21
2. Treści cyfrowe . 22
3. Dzieło multimedialne . 23
4. Treści prawa autorskiego w kontekście multimedialnych działań sieciowych. . 24
Rozdział III
Cyberprzestrzeń jako miejsce cyberprzestępczości . 35
1. Definiowanie cyberprzestrzeni . 35
2. Rodzaje cyberzagrożeń . 38
3. Cyberprzestępczość . 40
Rozdział IV
Piractwo w sieci . 49
1. Zjawisko „piractwa w sieci” . 49
2. Piractwo jako forma cyberprzestępczości . 55
Rozdział V
Prawnoautorska ochrona programów komputerowych . 65
1. Program komputerowy – definicja . 65
2. Dekompilacja – reverse engineering . 68
3. Zasady autorskoprawnej ochrony programów komputerowych . 70
Rozdział VI
Przestępstwo bezprawnego uzyskania programu komputerowego – art. 278 § 2 k.k.. .. 75
1. Kradzież programu komputerowego . 75
2. Program komputerowy . 78
3. Przestępstwo bezprawnego uzyskania programu komputerowego . 85
Rozdział VII
Prawnokarne aspekty zwalczania piractwa w sieci – na przykładzie art. 116 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych . 95
1. Nieuprawnione rozpowszechnianie utworów . 95
1.1. Kodowanie . 99
1.2. Usługi hostingowe . 99
2. Podmiot przestępstwa z art. 116 pr.aut. . 108
3. Strona podmiotowa przestępstwa z art. 116 pr.aut. . 109
Rozdział VIII
Prawnokarne aspekty zwalczania piractwa w sieci – na przykładzie art. 117 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych . 111
1. Nieuprawnione utrwalanie lub zwielokrotnianie utworów . 111
2. Przestępstwo wieloodmianowe . 113
Rozdział IX
Art. 118 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako instrument walki z piractwem w sieci . 117
1. Paserstwo . 117
2. Przestępstwo wieloodmianowe . 118
3. Podmiot przestępstwa z art. 118 pr.aut. i strona podmiotowa . 120
4. Zagrożenie ustawowe i tryb ścigania . 122
Rozdział X
Dozwolony użytek osobisty a piractwo internetowe . 125
1. Pojęcie i treść dozwolonego użytku osobistego utworów . 125
2. Legalność ściągania plików multimedialnych, tzw. uploading i downloading . 130
3. Pozyskiwanie utworów w sieci peer-to-peer w ramach dozwolonego użytku prywatnego . 133
Rozdział XI
Prawo autorskie a sztuczna inteligencja . 143
1. Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence – AI) . 143
2. Metody funkcjonowania AI . 147
2.1. Pierwsza myśl – o prawie autorskim i kulturze . 149
2.2. Myśl druga – AI jako przedmiot prawa autorskiego . 152
2.3. Następny krok – Ochrona utworów wygenerowanych komputerowo 156
3. Podmiot prawa autorskiego . 157
4. Prawa moralne autorów . 160
5. Kooperacja – człowiek i maszyna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. 162
6. Przyszłość regulacji . 163
7. Fair use . 166
8. Domena publiczna . 167
9. Piractwo i AI . 169
Rozdział XII
Problematyka jurysdykcji w świecie cyfrowym . 171
1. Jurysdykcja – zagadnienia ogólne . 171
2. Zasady jurysdykcji . 172
3. Zasada prawa pochodzenia . 176
Zamiast podsumowania . 185
Bibliografia . 189
Wykaz orzecznictwa . 197