Autor

Głodowska Katarzyna B.

""

doktor nauk o zdrowiu, Kierownik Pracowni Historii Zawodów Medycznych w Katedrze Nauk Społecznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, członek Rady ds. E-zdrowia w Pielęgniarstwie w Centrum Systemów Informatyzacji Ochrony Zdrowia w Warszawie. Kierownik i koordynator sześciu międzynarodowych projektów naukowo-badawczych związanych z historią medycyny i etyki zawodowej, a od roku akademickiego 2015/2016 kierownik projektu „Transkulturowa opieka medyczna w obliczu narodzin i śmierci”. Opiekun Studenckiego Koła Etyki i Bioetyki jak również kwartalnika studenckiego “Bioetyka”. Zainteresowania badawcze oscylują wokół: historii medycyny, etyki zawodowej, opieki paliatywnej, opieki nad osobami starszymi i wielokulturowości w medycynie. Autorka ponad trzydziestu artykułów naukowych, jak również współredaktorka monografii naukowych z zakresu historii medycyny.

Książki autora