e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Promocja

84.00 64.00 brutto

Wybrane zagadnienia prawa medycznego wobec wyzwań pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 /wyd. kolorowe/

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN
978-83-67222-18-1 Książka w miękkiej oprawie /wyd. kolorowe/

978-83-67222-07-5 Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

Wnętrze 220 str., w tym strony kolorowe (12 stron)

Meet The Author

Wydanie kolorowe

Recenzja
prof. dr hab. n. prawnych Urbaniak
red. nauk.
Jacek Sobczak, Anna Rogacka-Łukasik
Komitet naukowy:
dr hab. Ksenia Kakareko, prof. UW
dr Ewelina Żelasko-Makowska, prof. UJD

Oddawana do rąk czytelników publikacja stanowi zbiór opracowań poświęconych wielowątkowym problemom, jakie pojawiły się na tle pandemii COVID-19. W artykułach składających się na monografię zajęto się całym wachlarzem problemów natury prawnej wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zebrane teksty odnoszą się zarówno do problematyki prawa unijnego, jak i konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, a także prawa pracy i ochrony danych osobowych, przy czym poruszono również dylematy praw człowieka w walce z pandemią na Ukrainie. Wychodząc od analizy aktów normatywnych, autorzy podejmują problemy związane nie tylko z prawem medycznym, lecz także z odziaływaniem rozwiązań normatywnych na życie społeczne.
Prof. dr hab. Monika Urbaniak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Spis treści

Wstęp . 7
Jacek Sobczak
Zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (Unijne Cyfrowe Zaświadczenie COVID) jako podstawa realizacji gwarantowanego traktatami Unii Europejskiej prawa do swobodnego przemieszczania się oraz do przebywania na terytorium państw członkowskich . 11
Maria Gołda-Sobczak
Strategia farmaceutyczna dla Europy – pokłosie pandemii SARS-CoV-2 . 37
Karolina Paluszek
Dostępność świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób ze szczególnymi potrzebami w dobie pandemii COVID-19 . 79
Anna Rogacka-Łukasik
Pomoc instytucjonalna czy deinstytucjonalizacja systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin odpowiedzią na pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2? . 93
Adam Wróbel
Powodowanie zagrożenia epidemicznego oraz szerzenia się choroby zakaźnej (art. 165 § 1 pkt 1 k.k.) . 117
Milena Gawrol
Odpowiedzialność karna osób wykonujących zawody medyczne w dobie pandemii – uwagi na tle tzw. klauzuli dobrego Samarytanina . 137
Bogusław Przywora
Granice ingerencji w sferę wolności i praw człowieka w Konstytucji RP a ich realizacja w stanie pandemii COVID-19 – wybrane zagadnienia . 149
Dorota Kaniewska
Prawne aspekty szczepień ochronnych. Czy konstytucyjnie dopuszczalne jest różnicowanie sytuacji osób zaszczepionych i niezaszczepionych? . 163
Dorota Michalska-Sieniawska
Dylematy praw człowieka związane z walką z pandemią koronawirusa COVID-19 na Ukrainie . 181
Olgierd Kucharski
Dostęp do danych o stanie zdrowia pracownika . 193
Bibliografia . 205
Noty o Autorach . 217

You may also like…