e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

189.00 brutto

Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi /praca zbiorowa/

Koszt przesyłki kurierskiej: 15 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-64447-80-8 /druk/

ISBN 978-83-64447-81-5 (e-book)

Stron – 1 100

Oprawa miękka

Pobierz plik – Między Klio a Themis – Księga – początek

 

SKU: 45 Kategorie: , , , ,

Spis treści

Spis publikacji Profesora Jacka Sobczaka

Spis uczniów Profesora Jacka Sobczaka

Teksty

Janusz Adamowski Powrót do przeszłości czyli o próbach przejmowania mediów w Polsce przez państwo
Andrzej Adamski Tematyka środków społecznego przekazu w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej
Andrzej Antoszewski O odpowiedzialności rządzonych i wolności rządzących w demokracji
Jerzy Babiak Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – województwo wielkopolskie
Roman Bäcker Gorbaczow a sprawa polska
Joanna Banasiuk Pojęcie i istota utworów osieroconych w kontekście zmieniających się paradygmatów ochrony autorskoprawnej
Bogusław Banaszak Wybory samorządowe – propozycje zmian
Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Maria Zaporowska, Zofia Zaporowska Wiązanka urodzinowa dla Profesora Jacka Sobczaka (Pięć prawniczych miniatur)
Katarzyna Błeszyńska Ograniczenia praw autorskich w utworze dziennikarskim w świetle najnowszych zmian w prawie autorskim
Jan Błeszyński, Maria Błeszyńska-Przybylska Uwagi na tle projektów nowelizacji art. 211 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Joanna Buchalska Wykorzystywanie nazwiska w „Fashion Law”
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Rejestracja jako źródło prawa do prowadzenia działalności wydawniczej w nowych warunkach technologicznych
Selim Chazbijewicz Prometeizm w publikacjach Naczelnego Imamatu Muzułmanów polskich na Obczyźnie w latach 1945-1952. Omówienie specyfiki technicznej i wydawniczej tychże publikacji
Ryszard Czerniawski Giełdy w Polsce
Joachim Diec Rosja neoimperialna w perspektywie konstruktywistycznej
Katarzyna Dudka Utrwalanie przez media przebiegu rozprawy głównej przed sądem karnym
Ewa Ferenc-Szydełko Dobra osobiste. Kilka uwag natury ogólnej
Tomasz Goban-Klas Termin “media” – krytyka, obrona i objaśnienie
Waldemar Gontarski Plagiat naukowy i inne dowody fałszywe (przesłanki wznowienia postępowania) w postępowaniu o awans naukowy
Genowefa Grabowska „Zostać zapomnianym w Internecie” – prawem człowieka nowej generacji?
Piotr Grochmalski Polska myśl geopolityczna – Adolf Bocheński, a Juliusz Mieroszewski
Marian Grzybowski Konstytucja i jej zmiany jako narzędzie utrwalenia skutków przewrotu politycznego — przypadek Turcji (1960-1982)
Joanna Haberko Choroba Hashimoto, objaw Chełmońskiego i zabieg Kristellera czyli o nazwisku w medycynie
Stanisław Hoc O ochronie źródeł informacji dziennikarzy
Bartosz Hordecki Tradycja retoryczna i hermeneutyczna jako źródła inspiracji w badaniach myśli politycznej i prawnej
Alicja Jaskiernia Federalna Komisja Komunikacyjna jako regulator rynku mediów w Stanach Zjednoczonych
Jerzy Jaskiernia Wolność religii i „życie razem” w wielokulturowym społeczeństwie demokratycznym w świetle analiz Rady Europy
Edward Jeliński O historii, czasie i micie – rozważania luźne
Stanisław Jędrzejewski Radio jako wartość
Jiri Jirasek Mafie, komiks a parkování
Jan Jurkiewicz Michał Römer w obronie niezależności Najwyższego Trybunału Litwy w 1922 r. (w świetle jego wspomnień)
Ksenia Kakareko Władza sądownicza na Białorusi
Ireneusz C. Kamiński Prowokacja dziennikarska a Europejska Konwencja Praw Człowieka
Tadeusz Kononiuk Klauzula sumienia w zawodzie dziennikarza
Bogusław Kosmus Sprostowanie – instytucja nadal niedoskonała
Ryszard Kowalczyk Cechy prasowo-wydawnicze segmentu czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po II wojnie światowej
Wojciech Lis Bezpieczeństwo informacyjne państwa w dobie współczesnych zagrożeń
Maria Łoszewska-Ołowska Jawnie, czy w ukryciu? Polskie media a anonimizacja podejrzanych i oskarżonych – kilka uwag na tle wybranych problemów
Ryszard Markiewicz Remiks a prawo autorskie
Iwona Massaka Paradygmat ideologiczny w rosyjskiej pieśni masowej a patriotyzm Rossijanina
Jerzy Menkes; Anna Kosiołek-Pęksa O „niedojrzałości” społeczności międzynarodowej, czyli o suwerenie (w stosunkach międzynarodowych) i dojrzewaniu poprzez prawo
Aleksander Wojciech Mikołajczak Turcyki Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w rękopisie Barb. lat. 2105 z Biblioteki Watykańskiej
Marek Mozgawa Kilka uwag na temat przestępstwa kazirodztwa
Bogusław Nierenberg Kto, komu i co wkręca w wyżymaczkę czyli o majsterkowaniu władzy przy mediach
Ewa Nowińska O sprostowaniu prasowym jeszcze słów kilka
Adam Olejniczak O bezprawności rozpowszechniania informacji nieprawdziwych, pomimo działania w społecznie uzasadnionym interesie
Inga Oleksiuk Aksjologiczne założenia autorsko-prawnej ochrony twórczości
Henryk Olszewski Redaktorzy „Historische Zeitschrift” – przewodnicy środowiska
Jadwiga Pazdan Forma oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku według rozporządzenia spadkowego UE z 2012 r.
Piotr Piesiewicz Wideobloger jako podmiot dostarczający audiowizualną usługę na żądanie, a problem nieoznaczonych przekazów handlowych (reklama, sponsorowanie, lokowanie produktu).
Anna Potyrała Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjnego 2015-2016
Aldona Prašmantaitė Wileńska kapituła katedralna — szkice kontekstu prawnego obsady stanowisk kapitulnych w XIX wieku
Nartsiss Shukuralieva, Artur Lipiński Wybrane mechanizmy legitymizacji władzy w krajach Azji Centralnej
Jaonna Sieńczyło-Chlabicz Stosowanie przez dziennikarzy „podstępnych” metod zbierania informacji oraz ukrytej kamery na tle konfliktu: wolność prasy o ochrona prywatności
Bronisław Sitek Abogados del Estado – ochrona prawna praw i interesów publicznych w Hiszpanii
56. Krzysztof Skotnicki Wiek jako cenzus wyborczy
Jędrzej Skrzypczak Wybrane instytucje prawa prasowego w porządkach prawnych państw Unii Europejskiej
Dominik Stawicki Rola Tadżykistanu w systemie bezpieczeństwa Azji Centralnej
Jakub Stelina, Grzegorz Kuczyński Zakres kolizji podstawowych obowiązków dziennikarza na gruncie art. 10 ustawy – Prawo prasowe
Bogdan Szlachta O Saevientibus Pawła Włodkowica uwag kilka
Lucyna Szot Ochrona godności dziennikarza
Joanna Taczkowska-Olszewska Status prawny zawodu dziennikarza w Polsce
Grzegorz Tylec Publikacja prasowa dotycząca sfery prywatności osoby duchownej
Krzysztof Urbaniak Determinanty prawne, zwyczajowe i polityczne obsadzania urzędu sędziego Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki
Wiesław Wacławczyk American Civil Liberties Union i Article 19 w obronie wolności słowa
Tadeusz Wallas Transformacja systemowa w Polsce w świetle ważniejszych społecznych oczekiwań artykułowanych przed jej rozpoczęciem
Sebastian Wojciechowski U źródeł sukcesów “Państwa Islamskiego”
Jacek Wojtaś Zur Rezeption der „Nikomachischen Ethik“ des Aristoteles in Polen von 13. bis 17. Jahrhundert
Kazimierz Wolny-Zmorzyński Kultura fotografii dziennikarskiej. Etyka czy sensacja
Stanisław Wójcik Protagoniści polskiej ekonomii społecznej XVIII i XIX wieku
Zofia Zawadzka Obligatoryjne przesłanki odmowy publikacji sprostowania