Autor

Korczago Adrian

""

ks. dr. Adrian Korczago, biskup elekt diecezji cieszyńskiej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT), Wydział Teologiczny. Od 1991 prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w Katedrze Teologii Praktycznej w ChAT w Warszawie w zakresie duszpasterstwa, homiletyki, kontaktów pastoralnych, poradnictwa. Jest członkiem Senatu i Rady Wydziału ChAT. Przez 10 lat prowadził zajęcia z zakresu duszpasterstwa wśród dzieci, katechetyki, metodyki katechetycznej oraz liturgiki na filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, na profilu ewangelickim edukacji religijnej wydziału pedagogiczno-artystycznego. Członek Konsystorskiej Komisji Egzaminacyjnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Dyrektor Instytutu Pastoralnego zajmującego się ustawicznym kształceniem przyszłych duchownych (studentów ChAT) oraz wikariuszy do pracy w Kościele. Generalny wizytator nauczania lekcji religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Współautor PODSTAWY PROGRAMOWEJ NAUCZANIA RELIGII EWANGELICKIEJ w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w przypadku innych form wychowania przedszkolnego; w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, podręczników nauczania do lekcji religii dla sześciu klas szkoły podstawowej oraz podręczników dla trzech klas gimnazjum wraz z pomocami dla katechetów dla poszczególnych szczebli nauczania. Publikował m.in. w „Roczniku Teologicznym”, „Studiach humanistyczno-teologicznych”, „Gdańskim roczniku ewangelickim”, „Przeglądzie Ewangelickim”; „Zwiastunie Ewangelickim” i „Ewangeliku”. Jest autorem kilku haseł z zakresu teologii praktycznej w „Encyklopedii Religii PWN” oraz w Encyklopedii Katolickiej.

Książki autora

Promocja

Pacjent INNY wyzwaniem opieki medycznej

129.00 99.00 brutto

UWAGA! Nakład drukowany wyczerpany, zachęcamy do pobierania wersji elektronicznej książki

Recenzja naukowa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

dr hab. Adam Sawicki prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ISBN 978-83-64447-82-2 druk

/978-83-64447-83-9 e-book/

Wydanie I, Poznań 2016

Stron 800