Autor

Kakareko Ksenia

""

Ksenia Kakareko – doktor prawa, doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka ponad 60 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: prawo autorskie (regulacje Polski, UE, państw byłego ZSRR); prawo prasowe (regulacje Polski, UE, państw byłego ZSRR); prawo konstytucyjne porównawcze; prawa człowieka; prawo nowych technologii; prawo reklamy; systemy państw byłego Związku Radzieckiego; polska polityka wschodnia; Wymiar Wschodni UE; samorząd terytorialny; marketing polityczny; psychologia polityki.

Książki autora

K. Kakareko, T. Kononiuk, J. Sobczak: Fundamenty zawodu dziennikarza

59.00 brutto

Recenzja naukowa
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski
ISBN 978-83-66353-25-1 – książka w miękkiej oprawie, cena 59,00 zł
ISBN 978-83-66353-26-8 – publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Redakcja – Mirosława Zygmunt
Korekta – Sebastian Surendra, Małgorzata Klauze
Projekt graficzny okładki – Mateusz Bartkowiak
Skład i łamanie – Studio StrefaDTP
Druk ukończono w grudniu 2019

Książka jest dziełem współautorskim i analizuje problematykę fundamentów zawodu dziennikarza z różnych perspektyw badawczych wynikających z doświadczeń naukowych i zawodowych jej autorów.

Demo – Kakareko demo