Autor

Kakareko Ksenia

""

Ksenia Kakareko – doktor prawa, doktor nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka ponad 60 publikacji naukowych. Zainteresowania badawcze: prawo autorskie (regulacje Polski, UE, państw byłego ZSRR); prawo prasowe (regulacje Polski, UE, państw byłego ZSRR); prawo konstytucyjne porównawcze; prawa człowieka; prawo nowych technologii; prawo reklamy; systemy państw byłego Związku Radzieckiego; polska polityka wschodnia; Wymiar Wschodni UE; samorząd terytorialny; marketing polityczny; psychologia polityki.

Książki autora

Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym

76.00 56.00 brutto

ISBN

978-83-65697-60-8 /druk/
978-83-65697-61-5 /e-book/

cena – 56,00 zł /druk/

Redakcja
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Ksenia Kakareko
Jacek Sobczak

Publikacja Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym powstała
we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym