Autor

Bieczyński Mateusz Maria

""

Doktor nauk prawnych (INP PAN), LL.M. (Poczdam), wykładowca prawa autorskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, doradca prawny Biura Wystaw Artystycznych „Awangarda” we Wrocławiu, magister historii sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: kształt prawnych granic wolności twórczości artystycznej w świetle wyrażonej w art. 73 Konstytucji RP gwarancji swobód artystycznych i kulturalnych. http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=236659

Książki autora