e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

54.00 brutto

Daria Bieńkowska: Medycyna defensywna a nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

„W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w prawie deliktów, jak i medycynie defensywnej odbijają się wszelkie problemy społeczne, kulturowe, etyczne i prawne, które dotyczą tak procesu tworzenia prawa, jak i polityki jego stosowania. Autorka zdaje sobie sprawę z trudności, jakie wiążą się z poszukiwaniem właściwego rozwiązania, gdyż w sektorze opieki zdrowotnej obserwujemy wyjątkową ostrość konfliktów i diametralną przeciwstawność wysuwanych racji. Taka postawa świadczy o jej dojrzałości naukowej”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Brodeckiego

ISBN

978-83-65697-42-4 – Książka w miękkiej oprawie
978-83-65697-43-1 – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): SKU: 14 Kategorie: , , ,

Meet The Author

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające
1. Nadużycia medyczne. Specyfika zagadnienia
2. Prawo do opieki zdrowotnej, ochrona zdrowia, świadczenia
zdrowotne
3. Prawo zaniedbań medycznych a prawo deliktów
4. Medycyna defensywna
Rozdział II. Medycyna defensywna
1. Zarys problemu
2. Medycyna defensywna. Ujęcie definicyjne
3. Medycyna defensywna w prawie deliktów
4. Istota medycyny defensywnej
5. Medycyna defensywna na „równi pochyłej”

Rozdział III. Źródła prawne i historyczne odpowiedzialności cywilnoprawnej
lekarza
1. Prawo nadużyć medycznych – źródła prawa
2. Zbiór prawa deliktów
3. Reformy powszechnego prawa deliktów przez prawo stanowione
a/ Prawo Dobrego Samarytanina jako przykład reformy
powszechnego prawa deliktów przez prawo stanowione
b/ Rola sądów stanowych w kształtowaniu ustawowych reform w prawie deliktów
Rozdział IV. Ewolucja odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza
w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki
1. Rys historyczny
2. Rozwój kultury procesowej. Idea doktryny niedbałości
3. Reguła zwyczaju zawodowego
4. Reguła lokalna
5. Doktryna respondeant superior i res ipsa loquitur
Rozdział V. Współczesne podstawy i rodzaje odpowiedzialności
cywilnoprawnej lekarza
1. Relacja lekarz-pacjent
a/ Struktura relacji lekarz-pacjent
b/ Zgoda na leczenie
2. Podstawy odpowiedzialność cywilnoprawnej lekarza
a/ Odpowiedzialność deliktowa lekarza
b/ Standard opieki
c/ Odpowiedzialność za bezprawne spowodowanie śmierci
3. Komercyjny model amerykańskiej służby zdrowia. Zarys problemu
a/ Zasada ostensible authority
b/ Doktryna pozornej agencji i odpowiedzialność za cudze czyny
Rozdział VI. Przesłanki odpowiedzialności
1. Prawne przesłanki odpowiedzialności lekarskiej
a/ Obowiązek opieki nad pacjentem
b/ Niewłaściwe wykonanie obowiązku
c/ Szkoda
d/ Związek przyczynowo-skutkowy
2. Wina i ciężar dowodu
a/ Dowód prima facie
b/ Zasada res ipsa loquitur
Rozdział VII. Mechanizm windykacji roszczeń
1. Specyfika postępowania w zakresie skarg dotyczących
nadużyć medycznych
2. Rynek prawny
a/ Postępowanie przed-sądowe. Aktywność sędziego
b/ Zakreślanie odpowiedzialności w procesie. Rola ławy
przysięgłych
3. Rynek ubezpieczeń medycznych. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej lekarza – wybrane aspekty/problemy
a/ Problem wysokości rekompensaty
b/ Ustawowo wprowadzone limity rekompensacyjne
c/ Racjonalizacja regulacji ubezpieczeniowych
d/ Odpowiedzialność i ubezpieczenie wykonawcy opieki
zdrowotnej
e/ Oparcie odpowiedzialności medycznej o system odpowiedzialności
bez winy
Zakończenie
Bibliografia