Autor

Fiedorczuk-Fidziukiewicz Justyna

""

dr n. o zdrowiu Justyna Fiedorczuk-Fidziukiewicz Studium Filozofii i Psychologii Człowieka, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktor nauk o zdrowiu, wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (Studium Filozofii i Psychologii Człowieka). Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Nauczyciel języka polskiego i wychowawca w klasach integracyjnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe to zaburzenia językowe dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz funkcjonowanie społeczne dorosłych osób z autyzmem.

Książki autora