Autor

Sobczak Jacek

""

Jacek Sobczak – prof. zw. dr hab. prawnik, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, prodziekan tego Wydziału Prawa. W przeszłości także profesor w Instytucie Dziennikarstwa, w Katedrze Prawa Prasowego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; były kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, sędzia Sądu Najwyższego. Autor książek i artykułów poświęconych problematyce ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza prawa prasowego i autorskiego, w tym komentarzy do prawa prasowego, ustawy o radiofonii i telewizji, a także artykułów odnoszących się do zagadnień praw człowieka. W dorobku posiada 31 własnych książek i ponad 420 artykułów oraz był też redaktorem 21 książek.

Książki autora

K. Kakareko, T. Kononiuk, J. Sobczak: Fundamenty zawodu dziennikarza

59.00 brutto

Recenzja naukowa
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski
ISBN 978-83-66353-25-1 – książka w miękkiej oprawie, cena 59,00 zł
ISBN 978-83-66353-26-8 – publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Redakcja – Mirosława Zygmunt
Korekta – Sebastian Surendra, Małgorzata Klauze
Projekt graficzny okładki – Mateusz Bartkowiak
Skład i łamanie – Studio StrefaDTP
Druk ukończono w grudniu 2019

Książka jest dziełem współautorskim i analizuje problematykę fundamentów zawodu dziennikarza z różnych perspektyw badawczych wynikających z doświadczeń naukowych i zawodowych jej autorów.

Demo – Kakareko demo

Promocja

Pacjent INNY wyzwaniem opieki medycznej

129.00 99.00 brutto

UWAGA! Nakład drukowany wyczerpany, zachęcamy do pobierania wersji elektronicznej książki

Recenzja naukowa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

dr hab. Adam Sawicki prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ISBN 978-83-64447-82-2 druk

/978-83-64447-83-9 e-book/

Wydanie I, Poznań 2016

Stron 800