Autor

Sobczak Jacek

""

Jacek Sobczak – prof. zw. dr hab. prawnik, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, prodziekan tego Wydziału Prawa. W przeszłości także profesor w Instytucie Dziennikarstwa, w Katedrze Prawa Prasowego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW; były kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, sędzia Sądu Najwyższego. Autor książek i artykułów poświęconych problematyce ochrony własności intelektualnej, zwłaszcza prawa prasowego i autorskiego, w tym komentarzy do prawa prasowego, ustawy o radiofonii i telewizji, a także artykułów odnoszących się do zagadnień praw człowieka. W dorobku posiada 31 własnych książek i ponad 420 artykułów oraz był też redaktorem 21 książek.

Książki autora

K. Kakareko, T. Kononiuk, J. Sobczak: Fundamenty zawodu dziennikarza

59.00 brutto

Recenzja naukowa
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Uniwersytet Śląski
ISBN 978-83-66353-25-1 – książka w miękkiej oprawie, cena 59,00 zł
ISBN 978-83-66353-26-8 – publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Redakcja – Mirosława Zygmunt
Korekta – Sebastian Surendra, Małgorzata Klauze
Projekt graficzny okładki – Mateusz Bartkowiak
Skład i łamanie – Studio StrefaDTP
Druk ukończono w grudniu 2019

Książka jest dziełem współautorskim i analizuje problematykę fundamentów zawodu dziennikarza z różnych perspektyw badawczych wynikających z doświadczeń naukowych i zawodowych jej autorów.

Demo – Kakareko demo