Autor

Sobczak Witold

""

Adwokat, dr hab. Witold Sobczak, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych i doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Prowadzi badania naukowe w obszarze prawa międzynarodowego, międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, prawnych podstaw funkcjonowania środków społecznego przekazu, systemów politycznych państw współczesnej Europy, politycznych, prawnych i kulturowych aspektów integracji europejskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Grupy Polskiej International Law Association, a także Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Członek Założyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.

Książki autora