Autor

Kowalczyk Ryszard

""

Profesor Ryszard Kowalczyk urodził się 7 lutego 1959 roku w Pniewach. Studia wyższe odbył w latach 1982-1987 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując tytuł zawodowy magistra nauk politycznych. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce nadała mu w dniu 14 stycznia 1997 roku Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu na podstawie dysertacji Prasa lokalna w województwie poznańskim w latach 1989-1992. Natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – prasoznawstwa uzyskał w 2004 roku w tej samej uczelni na podstawie rozprawy Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego. W 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk społecznych. W latach 2002–2004 Ryszard Kowalczyk był adiunktem w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, a następnie od 2005 roku profesorem nadzwyczajnym w tejże jednostce do 2010 roku, gdzie pełnił w latach 2005-2008 funkcję kierownika Zakładu Myśli Politycznej, a w latach 2008-2010 kierownika Zakładu Komunikacji Społecznej. Okresowo współpracował także z innymi uczelniami wyższymi w kraju, między innymi: Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Politologii), Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile, Wyższą Szkołą Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie, Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Wyższą Szkołą Zawodową „Kadry dla Europy” w Poznaniu, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (Oddział Zamiejscowy w Poznaniu). Od 1 października 1997 roku do chwili obecnej Ryszard Kowalczyk jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1997-2008 był adiunktem w Zakładzie Prawa Prasowego i Systemów Prasowych, najpierw w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, a od 2008 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W 2007 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2008-2011 pełnił funkcję kierownika Pracowni Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Od 1 października 2011 roku jest kierownikiem Zakładu Dziennikarstwa. Ryszard Kowalczyk, obecnie profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Zakładu Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, jest autorem wielu artykułów i książek z dziedziny mediów lokalnych i komunikowania społecznego, w tym: Wczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce (2002); Prasa lokalna w systemie komunikowania społecznego (2003); Między polityką a dziennikarstwem. Szkice politologiczno-prasoznawcze (2004); Archetypy biblijne komunikowania społecznego (2006); Media lokalne w Polsce, t. 1-3 (2008); Obraz polityki w prasie krajowej (2008); Rynek współczesnych mediów lokalnych w Wielkopolsce. Studium medioznawczo-politologiczne (2011); Czasopiśmiennictwo regionalistyczne w Polsce (2013); Czasopisma regionalistyczne w Wielkopolsce w latach 1945-2012, t. 1 (2014); Czasopisma regionalistyczne w Wielkopolsce w latach 1945-2012, t. 2 (2015).

Książki autora