Autor

Sarnacka Emilia

""

dr n. o zdrowiu Emilia Sarnacka Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktor nauk o zdrowiu, absolwentka prawa i filologii angielskiej. Ukończyła studia podyplomowe Prawo medyczne, bioetyka i socjologia medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka staży naukowych na Uniwersytecie w Bergen (Norwegia) i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi zajęcia z prawa medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Członek European Association of Health Law. Autorka publikacji naukowych i podręczników z zakresu prawa medycznego, w tym: Położna w systemie prawnym. Prawo dla położnych (PZWL 2012), Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów (PZWL 2014), Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie. Repetytorium do LEK i LDEK (wespół z A. Jacek, PZWL 2015).

Książki autora