Autor

Krajewska-Kułak Elżbieta

""

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. dr hab. med., absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku; prawo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki; kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu, Redaktor naczelna Progress in Health Sciences. Członek CK oraz KRASzPiP, Przewodnicząca Rady Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami. Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, ekspert PKA. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Członek komitetów redakcyjnych i naukowych 11 czasopism, recenzent 39 czasopism naukowych, członek 7 towarzystw naukowych, promotor 27 zakończonych rozpraw doktorskich. Zainteresowania naukowe obejmują mikologię lekarską, laboratoryjną i środowiskową, problemy stygmatyzacji, opieki paliatywnej i wielokulturowości w medycynie, tanatoedukację oraz interdyscyplinarne badania naukowe związane z promocją zdrowia i samoopieką w zdrowiu i chorobie, jakością życia pacjentów w różnych stanach chorobowych, narażeniami zawodowymi pracowników ochrony zdrowia, zachowaniami ryzykownymi.

Książki autora

Promocja

Pacjent INNY wyzwaniem opieki medycznej

129.00 99.00 brutto

UWAGA! Nakład drukowany wyczerpany, zachęcamy do pobierania wersji elektronicznej książki

Recenzja naukowa

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

dr hab. Adam Sawicki prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

ISBN 978-83-64447-82-2 druk

/978-83-64447-83-9 e-book/

Wydanie I, Poznań 2016

Stron 800