Autor

Krajewska-Kułak Elżbieta

""

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prof. dr hab. med., absolwentka Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku; prawo wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki; kierownik Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej; Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu; przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Promocji i Wolontariatu, Redaktor naczelna Progress in Health Sciences. Członek CK oraz KRASzPiP, Przewodnicząca Rady Fundacji „Pomóż Im” na rzecz Dzieci z Chorobami. Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci w Białymstoku, ekspert PKA. Społecznik, pomysłodawczyni i organizatorka dorocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Życiodajna śmierć – pamięci Elizabeth Kübler-Ross”. Członek komitetów redakcyjnych i naukowych 11 czasopism, recenzent 39 czasopism naukowych, członek 7 towarzystw naukowych, promotor 27 zakończonych rozpraw doktorskich. Zainteresowania naukowe obejmują mikologię lekarską, laboratoryjną i środowiskową, problemy stygmatyzacji, opieki paliatywnej i wielokulturowości w medycynie, tanatoedukację oraz interdyscyplinarne badania naukowe związane z promocją zdrowia i samoopieką w zdrowiu i chorobie, jakością życia pacjentów w różnych stanach chorobowych, narażeniami zawodowymi pracowników ochrony zdrowia, zachowaniami ryzykownymi.

Książki autora