Autor

Cybulski Mateusz

""

dr n. o zdrowiu Mateusz Cybulski Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktor nauk o zdrowiu, asystent w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Absolwent kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jego zainteresowania naukowo-badawcze stanowi proces starzenia się społeczeństwa w ujęciu interdyscyplinarnym i związane z tym problemy w funkcjonowaniu osób w podeszłym wieku.

Książki autora