Autor

Łukasiewicz Dariusz

""

Profesor w Instytucie Historii PAN i badacz problematyki dziejów kultury i codzienności, szczególnie w zakresie historii Niemiec i Polski. Jest stypendystą Fundacji F.V.S. w Hamburgu. Obok tekstów naukowych publikował i publikuje m.in. w „Polityce”, „Wproście”, „Dzienniku Trybuna”. Jest autorem ok. 300 publikacji naukowych i popularnych, w tym książek autorskich Czarna legenda Polski. Obraz Polski i Polaków w Prusach 1772-1815 (1995); Niemieckie psy i polskie świnie oraz inne eseje z historii kultury (1997); Szkolnictwo w Prusach Południowych (1793-1806) w okresie reform oświeceniowych (2004). Brał także udział w projektach badawczych, których skutkiem były syntezy Historii Pomorza (2003) i Historii Brandenburgii i Prus (2011, 2013).

Książki autora