Autor

Konopielko Zofia

""

Zofia Konopielko z d. Łukaszewicz Ur. 28.09.1947 r. w Gorzowie Wlkp. - Studia : Akademia Medyczna ( 1965- 1968  Poznań; 1968- 1971 Warszawa - Praca :  lata 1971 - 1975 Przychodnia Rejonowa ZOZ Warszawa Żoliborz lata 1975 - 1981 Szpital im.Dzieci Warszawy ( zakaźny) Ul. Sienna 60 Warszawa lata 1981- 2004 Klinika Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego IP- Centrum Zdrowia Dziecka, adiunkt. Kierownik Poradni Nefrologicznej przy tej Klinice - Aktualnie emerytura - 2 stopnie specjalizacji z pediatrii - Doktorat 1991 r. - granty i  liczne publikacje z dziedziny nefrologia, choroby metaboliczne ( zaburzenia gospodarki wapniowo- fosforanowej , osteoporoza u dzieci) - Aktualnie prace wespół z prof. Jerzym T. Marcinkowskim - Pasje - fotografia; od 2011 roku prowadzenie  wielotematycznego bloga ( zapiski rodzinne, ścieżki edukacji, historia Szpitala im Dzieci Warszawy, przyroda, ciekawe miejsca w Polsce, książki, własne fantazje  itd. ) - Pochodzenie --ojciec,  Wacław szlachta kresowa tzw. dworzanie, bliski krewny Marii Rodziewiczówny , inżynier dróg  i mostów --matka, Stefania, góralka beskidzka, nauczycielka --Brat, Zenon, dziennikarz, literat, krytyk literacki - Rodzina Od 1. 06. 1968 zamężna 4 dzieci ( ekonomista,  inżynier, ,  neurochirurg, psycholog) 8 wnucząt 1 prawnuczka.

Książki autora