Autor

Babiak Jerzy Kazimierz

""

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kazimierz Babiak – ekonomista i politolog, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prorektor Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej, Doctor Honoris Causa Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomiczno- Humanistycznego w Rownem na Ukrainie, przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Ruchu Towarzystw Regionalnych Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu. Visiting profesor wielu uniwersytetów zagranicznych, w tym Iowa State University (USA), Królewski Uniwersytet w Kopenhadze (Dania), Uniwersytet w Kragujevcu (Serbia), Uniwersytet w Wiedniu (Austria) Univeristy of Oviedo (Hiszpania), University of Bergen (Norwegia), Masaryk University (Czechy), Galliee College, Nahalalal (Izrael), Belgrod University of Corporation, Economics & Low (Rosja), Riga Stradinś University (Łotwa), MUE-H w Rownem (Ukraina). Autor Ponad 200 publikacji z ekonomiki rolnictwa, polityki gospodarczej, finansów i bankowości. Profesor Jerzy Babiak brał udział w wielu misjach zagranicznych. Już w 1990 roku był członkiem pierwszej wizyty gospodarczej pod patronatem Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, do Afryki Południowej w Johannesburgu, Pretorii i Kapsztadzie. W trakcie pobytu w USA przebywał z wizytą studyjną w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie. W 2011 roku był współorganizatorem Międzynarodowej Konferencji w Brukseli pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, dotyczącej wprowadzania europejskiej polityki innowacji (vide Jerzy Babiak, Tadeusz Baczko „Europiean Innovation” - Warsaw-Brussels 2011). W ramach polsko-ukraińskiej współpracy naukowej przygotował wraz z partnerami podręcznik dla studentów Ukrainy (Є. Бабяк В. Борейко А. Кісьолек: Окремі питання розвитку економіки Польщі та України, Рівне – Срьода Великопольська, 2018) W ostatnim czasie obok głównego nurtu zainteresowań zawodowych, zajmuje się losami Polaków i dziedzictwa kulturowego na Kresach Wschodnich. W szczególności jest pasjonatem architektury sakralnej

Książki autora