Autor

Fiłon Joanna

""

Dr nauk o zdrowiu, mgr chemii, asystent  w Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posiada specjalizację  ze zdrowia publicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Tematyka zainteresowań naukowych obejmuje epidemiologię chorób cywilizacyjnych, zakaźnych, toksykologię żywności, toksykologię środowiskową, pierwiastki śladowe.

Książki autora