Autor

Piątkowski Włodzimierz

""

Kierownik Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności. Jest również założycielem (1995) Samodzielnej Pracowni Socjologii Medycyny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Główne obszary zainteresowań to socjologia zdrowia, promocji zdrowia, socjologia medycyny, socjologia lecznictwa niemedycznego, ekosocjologia. W roku 1990 został wybrany na koordynatora działalności Europejskiego Towarzystwa Socjologii Zdrowia i Medycyny (ESHMS) w Polsce. W 2001 r. został wybrany na przewodniczącego Sekcji Socjologii Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i pełnił tą funkcję do stycznia 2013 roku. W lipcu 2013 roku JM Rektor UMCS powołał W. Piątkowskiego na kierownika Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny Instytutu Socjologii. W maju 2016 r.  Prof. W. Piątkowski został wybrany przedstawicielem Wydziału Filozofii i Socjologii do Senatu UMCS na kadencję 2016-2020. W dniu 25 września 2019 roku JM Rektor UMCS Prof. dr hab. Stanisław Michałowski wręczył Prof. W. Piątkowskiemu nominację na kierownika Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Inst. Socjologii UMCS. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy na podstawie wniosku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za zasługi na rzecz rozwoju nauki Prof. Włodzimierz Piątkowski został w dniu 23 października 2019 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Książki autora