e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

L. Wiśniewski, MM. Bieczyński: Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN: 978-83-64447-37-2 /e-book/

Pobierz plik i korzystaj zgodnie z prawem:

Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym

Dostępna jest wersja drukowana /zakładka e-księgarnia/

Autorzy (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): , Kategorie: , Tagi: , ,

Meet The Author

L. Wiśniewski, MM. Bieczyński: Swoboda przemieszczania się w prawie międzynarodowym, prawie Unii Europejskiej i polskim prawie krajowym. Przegląd zagadnień

Recenzent:
prof. UwB dr hab. Stanisław Bożyk

Spis treści

Spis treści
Wprowadzenie ……………………………………………………………………… 9
1. Uwagi ogólne …………………………………………………………………. 9
2. Rys historyczny …………………………………………………………….. 11
Rozdział I
Wolność przemieszczania się w prawie międzynarodowym …… 13
1. Wprowadzenie………………………………………………………………. 13
2. Gwarancje swobody przemieszczania się w umowach
międzynarodowych z zakresu praw człowieka ……………………… 14
2.1. Charakterystyka regulacji aktów prawa
międzynarodowego ……………………………………………………….. 14
2.2. Miejsce międzynarodowych umów gwarantujących
wolność przemieszczania się w systemie prawa polskiego …. 20
2.3. Podsumowanie ……………………………………………………….. 24
3. Ograniczenia swobody przemieszczania się na podstawie
aktów prawa międzynarodowego ………………………………………… 26
3.1. Charakterystyka ograniczeń wolności przemieszczania
się w aktach prawa międzynarodowego …………………………… 26
4. Wolność przemieszczania się w prawie międzynarodowym –
próba definicji ………………………………………………………………….. 36
4.1. Prawo do opuszczenia własnego kraju ………………………. 37
4.2. Prawo do powrotu do własnego kraju ………………………… 38
4.3. Obowiązki państwa wobec swoich obywateli poza jego
granicami …………………………………………………………………….. 38
5. Zakończenie …………………………………………………………………. 40
Rozdział II
Wolność przemieszczania się w prawie Unii Europejskiej …….. 42
1. Wprowadzenie………………………………………………………………. 42
Swoboda przemieszczania się… | L. Wiśniewski, M. Bieczyński
~ 6 ~
2. Ogólne ramy wolności przemieszczania się ………………………. 46
2.1. Traktaty założycielskie (prawo pierwotne) …………………. 46
2.2. Karta praw podstawowych ……………………………………….. 47
3. Gwarancje dla wolności przemieszczania się we wspólnotowym
prawie wtórnym …………………………………………………….. 48
3.1. Wprowadzenie ……………………………………………………….. 48
3.2. Przemieszczanie się obywateli UE na podstawie
dyrektywy 2004/38/WE …………………………………………………. 49
3.3. Przemieszczanie się obywateli UE i państw trzecich na
podstawie kodeksu granicznego Schengen …………………………… 57
4. Ograniczenia wolności przemieszczania się w prawie UE ….. 62
4.1. Wprowadzenie ……………………………………………………….. 62
4.2. Ograniczenia na podstawie dyrektywy 2004/38/WE ……. 64
4.3. Ograniczenia na podstawie Kodeksu Schengen ………….. 68
4.4. Podsumowanie ……………………………………………………….. 69
5. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ….. 70
5.1. Wprowadzenie ……………………………………………………….. 70
5.2. Przegląd orzecznictwa według tematyki spraw …………… 71
5.3. Podsumowanie ……………………………………………………….. 85
6. Zakończenie …………………………………………………………………. 88
Rozdział III
Wolność przemieszczania się w polskim prawie krajowym……. 93
1. Konstytucyjne podstawy wolności przemieszczania się na
podstawie Konstytucji RP ………………………………………………….. 93
1.1. Pozycja cudzoziemca w Konstytucji RP …………………….. 94
1.2. Status prawny obywateli UE w Polsce ………………………. 97
1.3. Przesłanki ograniczania wolności przemieszczania się
(art. 31 ust. 3 Konstytucji RP) ………………………………………… 99
1.4. Podsumowanie ……………………………………………………… 104
2. Przykłady ograniczania wolności przemieszczania się
w prawie polskim ……………………………………………………………. 104
~ 7 ~
2.1. Zakaz opuszczania kraju jako środek zabezpieczający
w postępowaniu karnym ………………………………………………. 104
2.2. Obowiązek posiadania ważnych dokumentów podróży. 109
Rozdział IV
Prawo azylu i status uchodźcy jako regulacja odnosząca się
do wolności przemieszczania się w sytuacjach szczególnych … 115
1. Wprowadzenie…………………………………………………………….. 115
2. Prawa uchodźców ………………………………………………………… 117
2.1. Uwagi ogólne ……………………………………………………….. 117
2.2. Rys historyczny…………………………………………………….. 117
2.3. Podstawy ochrony praw uchodźców w prawie praw
człowieka …………………………………………………………………… 118
2.4. Ochrona uchodźców w prawie Unii Europejskiej………. 130
2.5. Ochrona uchodźców w polskim prawie krajowym …….. 137
2.6. Wnioski ……………………………………………………………….. 143
3. Prawo azylu ………………………………………………………………… 143
3.1. Uwagi ogólne ……………………………………………………….. 143
3.2. Definicja azylu ……………………………………………………… 146
3.3. Azyl terytorialny ………………………………………………….. 146
3.4. Azyl dyplomatyczny ……………………………………………… 147
3.5. Prawo azylu w prawie międzynarodowym ……………….. 151
3.6. Azyl w prawie polskim ………………………………………….. 155
Rozdział V
Wolność przemieszczania się w rozważaniach dogmatycznoprawnych
………………………………………………………………………….. 157
1. Wprowadzenie…………………………………………………………….. 157
2. Swoboda przemieszczania się a suwerenność państwa ……… 168
3. Swoboda przemieszczania się a obywatelstwo ………………… 169
3.1. Obieg wewnątrzunijny …………………………………………… 169
3.2. Obieg pozaunijny ………………………………………………….. 170
3.3. Pojęcie obywatelstwa …………………………………………….. 170
Swoboda przemieszczania się… | L. Wiśniewski, M. Bieczyński
~ 8 ~
Zakończenie………………………………………………………………………. 172
Bibliografia ……………………………………………………………………….. 178