Autor

Wiśniewski Leszek Józef

""

Prawnik, prof. zw. dr hab., specjalista w zakresie praw człowieka i prawa konstytucyjnego, w latach 1993-1997 ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych, Prawnych i Psychologii w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN, długoletni członek Rady Naukowej INP PAN. Był współzałożycielem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Polskiego Towarzystwa Legislacji, Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (członek korespondent). http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=29610&lang=pl

Książki autora