dr Sebastian Surendra

04

Biografia

Sebastian Surendra – redaktor i korektor tekstów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Redaktor językowy ponad 200 książek naukowych. Korektor czasopism branżowych i materiałów reklamowych.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Autor kilkunastu artykułów naukowych. Zajmowanie się tekstem również jako autor sprawia, że nie stanowi dla niego problemu połączenie zmian składniowych i stylistycznych z oczekiwaniami klienta co do idei danego tekstu. Absolwent magisterskich studiów kulturoznawczych i prawniczych, dzięki którym bardzo dobrze zna specyfikę języka różnych grup zawodowych i naukowych. Autor dyktand (przez laureatów Ogólnopolskiego Dyktanda w Katowicach uznawany za jednego z najlepszych w Polsce) na konkursy ortograficzne organizowane w Wielkopolsce.

Zainteresowania: miejsce ciała w kulturze współczesnej, teatr współczesny.

Pasje: koszykówka, spacery z ukochanym psem Bolesławem.

Więcej informacji: http://www.dobrakorekta.pl/