dr hab. Mateusz Bieczyński

01

Biografia

Doktor habilitowany nauk prawnych, magister historii sztuki, biegły sądowy, krytyk sztuki i kurator wystaw, nauczyciel akademicki, Prorektor ds. Naukowo-Badawczych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w kadencji 2016-2020. Jest autorem kilku opracowań monograficznych poświęconych problematyce relacji prawa i sztuki, w tym obszernej publikacji “Od zakazu do wolności. Historia prawnej pozytywizacji wolności sztuki” wydanej w roku 2017 i stanowiącej podsumowanie czteroletniego grantu NCN. Redagował kilkadziesiąt katalogów wystaw i innych wydawnictw o sztuce. W latach 2008-2016 współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi czasopismami o sztuce, w których opublikował łącznie ponad 100 artykułów, recenzji wystaw i wywiadów z artystami. Był kuratorem wielu wystaw i festiwali artystycznych, w tym wystawy głównej 10. edycji INSPIRACJI w szczecińskiej galerii TRAFO w roku 2014, wystawy Lecha Majewskiego “Telemach” w CSW “Znaki czasu” w Toruniu w roku 2014, wystawy polskiego plakatu filmowego “Imaging Poland” w Hong Kong Design Institute w 2017 roku oraz wystawy z okazji stulecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu “Obiekt – Przestrzeń” w Muzeum Narodowym w Poznaniu w roku 2019. Obecnie realizuje grant badawczy NCN poświęcony historii polskiego plakatu.