mgr Marek Urbaniak

07

Biografia

Marek Urbaniak – magister filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 r. sekretarz redakcji tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”, a od 2014 r. także zastępca redaktora naczelnego. Poza tym redaktor/korektor książek naukowych, regionalistycznych, powieści, czasopism: „Kwartalnik Fotografia” (2007–2012), ukazującego się w Niemczech magazynu polonijnego „Twoje Miasto” (od 2013 r.).