e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

Eksperymenty i badania na zwierzętach. Egoizm, koszt postępu czy przejaw okrucieństwa?

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-66353-88-6 – książka w miękkiej oprawie /dostępna w naszej e-księgarni/

ISBN 978-83-66353-89-3 – publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

Pobierz plik i korzystaj zgodnie z prawem:

Eksperymenty na zwierzetach

Plik DEMO: Eksperymenty na zwierzetach Demo

EKSPERYMENTY i badania NA ZWIERZĘTACH. Egoizm, koszt postępu czy przejaw okrucieństwa?

Pod redakcją
prof. dr hab. n. med. Elżbiety Krajewskiej-Kułak
dr. n. o zdr. Andrzeja Guzowskiego
dr. hab. Jacka Breczko
dr n. społ. Pauliny Marii Wiśniewskiej
dr. n. hum. Sebastiana Surendry

Spis treści

SPIS TREŚCI
Wstęp……………………………………………………………………………………………………………………… 9
CZŁOWIEK I ZWIERZĘTA – UJĘCIE HISTORYCZNE I KULTUROWE
Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Andrzej Guzowski, Joanna Fiłon
Relacje człowiek – zwierzęta dawniej i dziś……………………………………………………………. 13
Wiktoria Ciok, Andrzej Guzowski
Postrzeganie zwierząt przez religie w początkach religijności człowieka
oraz w chrześcijaństwie, judaizmie, islamie i hinduizmie……………………………………….. 45
Wiktoria Ciok, Andrzej Guzowski, Elżbieta Krajewska-Kułak
Postrzeganie zwierząt przez pryzmat przesądu w świetle historii filozofii,
religii i kultury…………………………………………………………………………………………………………. 53
Larys Lubowicki
Eksperymenty na zwierzętach w sztuce współczesnej…………………………………………… 63
Agnieszka Kułak-Bejda, Grzegorz Bejda
Wpływ zwierząt na funkcjonowanie bio-psycho-społeczne człowieka………………….. 77
Jerzy T. Marcinkowski, Zofia Konopielko, Paulina Rosińska, Aneta Klimberg
Czy zwierzęta mają duszę – odwieczne rozważania……………………………………………….. 101
Grzegorz Bejda, Agnieszka Kułak-Bejda
Formy zachowania ludzi wobec zwierząt na przykładzie gier komputerowych ……… 125
EKSPERYMENT NA ZWIERZĘTACH W NAUCE
Cecylia R. Łukaszuk
Eksperymenty na zwierzętach dawniej…………………………………………………………………… 139
Joanna Fiłon
Znaczenie eksperymentu w naukach medycznych. Wybrane problemy………………….. 155
Karol Zygo, Włodzimierz Piątkowski
Rola eksperymentu w naukach społecznych………………………………………………………….. 173
Paulina A. Szafrańska
Kogo wysłać na Marsa: niedźwiedzia czy mysz? Czyli po co nam badania
podstawowe?………………………………………………………………………………………………………….. 189
Magda Orzechowska, Mateusz Cybulski
Pozytywne i negatywne aspekty przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach…… 197
Małgorzata Knaś, Marek Niczyporuk
Zwierzęta w testach preparatów kosmetycznych…………………………………………………… 209
Elżbieta Krajewska-Kułak, Wojciech Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Kraśnicka,
Joanna Fiłon, Andrzej Guzowski, Mateusz Cybulski
Szczepionka na koronawirusa SARS-CoV-2 w aspekcie eksperymentów
na zwierzętach……………………………………………………………………………………………………….. 215
Wojciech Kułak, Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Łukaszuk, Joanna Fiłon,
Andrzej Guzowski, Hanna Rolka, Katarzyna Rosłan
Bezsensowne eksperymenty na zwierzętach – wybrane przykłady………………………… 223
Wojciech Kułak, Hanna Rolka, Mateusz Cybulski, Magda Orzechowska,
Elżbieta Krajewska-Kułak, Katarzyna Rosłan
Czy zwierzęta są niezbędne do badań naukowych? ……………………………………………….. 233
Renata Bociarska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Agnieszka Serafin, Alicja Diak,
Andrzej Guzowski
Opinie Polaków na temat traktowania zwierząt, w tym prowadzenia
eksperymentów na nich …………………………………………………………………………………………. 243
ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY EKSPERYMENTÓW NA ZWIERZĘTACH
Agnieszka Żok, Katarzyna Głodowska, Ewa Baum
Eksperymenty na zwierzętach jako konflikt moralny. Czy możliwe jest
pogodzenie prawa do zdrowia człowieka i dobrostanu innych zwierząt?……………….. 257
Jacek Breczko
Zasadność terminu „eutanazja” w przypadku uśmiercania zwierząt
w wyniku eksperymentu oraz pewien postulat dotyczący „dobrego życia”…………….. 265
Katarzyna Głodowska, Agnieszka Żok, Ewa Baum
Komisje etyczne do spraw Doświadczeń na Zwierzętach – zadania, zasady
i działania ………………………………………………………………………………………………………………. 273
Paulina Aniśko, Magda Popławska
Wybrane fakty z rozwoju ruchu na rzecz praw zwierząt…………………………………………. 281
Agnieszka Wal, Emilia Sarnacka, Iwona Wrześniewska-Wal
Ustawodawstwo polskie i Unii Europejskiej wobec wykorzystywania zwierząt
do celów naukowych……………………………………………………………………………………………….. 291
Izabela Zofia Prokop, Ilona Ościłowska, Karolina Borkowska, Piotr Worona, Edyta Rysiak
Życie za życie – ekonomika eksperymentu na modelu zwierzęcym………………………… 313
Izabela Zofia Prokop, Ilona Ościłowska, Anna Grajewska, Renata Zaręba, Edyta Rysiak
Marża cierpienia……………………………………………………………………………………………………… 321
Renata Zaręba, Edyta Rysiak, Piotr Worona, Ilona Ościłowska
Eksperyment medyczny w świetle art. 27 Kodeksu karnego…………………………………… 331
Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Wojciech Kułak, Katarzyna Rosłan
Organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt…………………………………………………. 341
Elżbieta Krajewska-Kułak, Hanna Rolka, Wojciech Kułak, Katarzyna Rosłan
Kampanie społeczne na rzecz ochrony praw zwierząt ………………………………………….. 359
Wykaz autorów……………………………………………………………………………………………………….. 377