Autor

Szczęsna Justyna

""

Justyna Szczęsna – literaturoznawca, historyk literatury XX wieku, pracuje w Zakładzie Poetyki i Krytyki Literackiej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Autorka książki Tadeusz Borowski – poeta, Poznań 2000. Redaktorka tomu poetyckiego i współredaktorka ( we współpracy z Tadeuszem Drewnowskim i Sławomirem Buryłą) pozostałych tomów krytycznego wydania Pism w czterech tomach Tadeusza Borowskiego, t.1- 4, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003 – 2005. Zajmuje się poezją polską XX wieku. Publikowała w tomach zbiorowych i pismach literackich pisząc m.in. o Herbercie, Wacie, Krynickim, Przybosiu, Iwaszkiewiczu, Borowskim, Gajcym, Stroińskim.

Książki autora