Autor

Prokop-Bielenia Izabela Z.

""

Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Książki autora