Autor

Rysiak Edyta

""

Dr hab. n. o zdr. Edyta Rysiak Mgr prawa Zakład Chemii Leków, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Adiunkt w Zakładzie Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakład Farmakologii Klinicznej (1998 – 2004), Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Dziekanat (2005 – 2011), Zakład Chemii Leków (2011 do chwili obecnej) Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Ubezpieczeń i Prawa Medycznego w Zarządzaniu Ochroną Zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2009r.), Podyplomowych Studiów w zakresie Ochrony Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim (2012 r.) , Higieny i epidemiologii w opiece zdrowotnej oraz Opieki farmaceutycznej w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (2016r.). Certyfikat The Institute of Leadership and Management (2013). Mediator w sprawach karnych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku. Doradca Zawodowy. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Członek Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Przewodnicząca Sekcji Farmakoekonomiki przy Białostockim Oddziale Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Stażystka w ramach projektów „Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie podlaskim” oraz „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy”. Opiekun Studenckiego Centrum Radiowego „Radiosupeł”, opiekun Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Chemii Leków. Dorobek naukowy z zakresu ekonomiki zdrowia, prawa medycznego i kosmetologicznego, farmakoekonomiki. Zainteresowania oraz współpraca z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, prawa karnego oraz bioetyki.

Książki autora