Autor

Surendra Anna

""

Anna Surendra – doktor nauk humanistycznych, językoznawca, medioznawca. Redaktor kilkudziesięciu książek naukowych, czasopism branżowych, materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Wykładowca kultury języka polskiego i kultury komunikacji w mediach cyfrowych, nauczyciel języka polskiego. Autorka kilkunastu artykułów naukowych związanych z modą językową, prasą kobiecą oraz zapożyczeniami angielskimi we współczesnej polszczyźnie.

Książki autora