e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

85.00 brutto

E. Trylińska-Tekielska: Ludzie hospicjum

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

ISBN 978-83-67222-46-4 – Druk (oprawa miękka)
ISBN 978-83-67222-47-1 – Publikacja elektroniczna online lub do ściągnięcia

Meet The Author

Elżbieta Trylińska-Tekielska

LUDZIE HOSPICJUM. WYBRANE ZAGADNIENIA

Recenzja naukowa:
ks. prof. dr hab. nauk hum. psychoonkolog ks. A. Gretkowski
Prof. zw. dr hab. n. med. i n. zdr. Elzbieta Krajewska-Kułak
Prof. dr hab. n. med. i n. zdr. Elzbieta Grochans

© 2024 by Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM

Format B5

Stron 178

Spis treści

Wstęp…………………………………………………………………………………………… 7
Część I. Hospicjum……………………………………………………………………….. 11
1. Rys historyczny – hospicjum wczoraj i dziś………………………………… 11
2. Hospicjum jako zespół ‒ kierownicza rola lekarza………………………. 22
3. Strategie radzenia sobie z chorobą u pacjenta hospicjum……………. 27
4. Problemy rodziny pacjenta związane z jego chorobą…………………… 33
5. Rola i obowiązki psychologa i psychoonkologa w hospicjum……… 36
6. Opieka duchowa – rola kapelana………………………………………………… 39
Część II. Zespoły opieki paliatywnej………………………………………………. 45
1. Poczucie dobrostanu w zespole – wpływ czynników
pozytywnych………………………………………………………………………………. 45
2. Brak poczucia dobrostanu w zespole ‒ wpływ czynników
negatywnych………………………………………………………………………………. 45
3. Praca a zdrowie psychiczne w zespołach opieki paliatywnej……….. 46
4. Charakterystyka opieki paliatywnej przed pandemią
COVID-19…………………………………………………………………………………. 48
5. Charakterystyka opieki paliatywnej podczas pandemii
COVID-19…………………………………………………………………………………. 49
Część III. Opiekunowie nieformalni………………………………………………. 51
1. Opiekunowie nieformalni zajmujący się pacjentem……………………. 51
2. Refleksje o opiekunach……………………………………………………………….. 52
3. Interwencje psychospołeczne (opiekunowie) mające na celu
poprawę jakości życia i dobrostanu emocjonalnego niedawno
zdiagnozowanych pacjentów z chorobą nowotworową……………….. 52
4. Wpływ wsparcia społecznego wśród nieformalnych opiekunów
osób chorujących z powodu nowotworów………………………………….. 56
5. Zasady odwiedzania oddziałów hospicyjnych
w okresie pandemii COVID-19………………………………………………….. 56
Część IV. Wybrane teorie dotyczące badanych zmiennych
determinujące zachowania w sytuacjach pracy w ekspozycji…………….. 61
1. Motywacja – wybrane teorie……………………………………………………….. 61
2. Tożsamość osobista a tożsamość społeczna………………………………… 67
3. Post-raumatic stres disorder (PTSD) jako wynik działań pracy
w warunkach ekspozycji…………………………………………………………….. 71
4. Lęk tanatyczny……………………………………………………………………………. 79
5. Religijność………………………………………………………………………………….. 85
6. Poczucie winy…………………………………………………………………………….. 92
Część V. Podstawy badań własnych………………………………………………… 99
1. Cel pracy…………………………………………………………………………………….. 99
2. Założenia teoretyczne…………………………………………………………………. 100
3. Pytania badawcze……………………………………………………………………….. 102
4. Hipotezy badawcze…………………………………………………………………….. 103
5. Metody badawcze ………………………………………………………………………. 103
Część VI. Konsekwencje pracy w warunkach ekspozycji
(na przykładzie pracy w hospicjum)……………………………………………….. 109
1. Profil badanych ze względu na rodzaj motywacji i poczucie
tożsamości………………………………………………………………………………….. 109
2. Analiza porównawcza – korelacje pomiędzy zmiennymi
(zróżnicowanie zmiennych) w wyodrębnionych grupach……………. 117
3. Religijność personalna a lęk przed śmiercią, poziom nasilenia
zespołu stresu pourazowego, poczucie winy i nastrój
u wolontariuszy hospicyjnych, pracowników hospicjum
oraz wolontariuszy zwykłych………………………………………………………. 130
4. Podsumowanie wyników…………………………………………………………….. 138
Dyskusja………………………………………………………………………………………. 143
Wnioski………………………………………………………………………………………… 155
Bibliografia…………………………………………………………………………………… 159
Wykaz tabel i rycin……………………………………………………………………….. 177

You may also like…