Autor

Trylińska-Tekielska Elżbieta

""

Elżbieta Trylińska-Tekielska (doktor) – psycholog kliniczny, osobowości, adiunkt w Katedrze Fizjoterapia Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Kierownik kierunku psychologia medyczna na Wydziale Rehabilitacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie. Przez 15 lat pracowała równolegle jako psycholog hospicyjny Hospicjum Caritas A.W. Naukowo zajmuje się wpływem określonych predyktorów na wybory pracy w warunkach ekspozycji (ekstremalnych) oraz analizą prawdopodobieństwa występowania konkretnych zachowań będących następstwem tych wyborów. W jej kręgu zainteresowań znajdują się możliwości przewidywania i prognozowania zachowań w dużych populacjach oraz struktury zespołów wystawionych na pracę w ekspozycji. Interesuje się metodologią badań, konstruowaniem narzędzi badawczych. W Wyższej Szkole Rehabilitacji prowadzi zajęcia z zakresu psychologii osobowości, klinicznej oraz przygotowuje do pracy w warunkach zagrożenia. Publikuje prace z tego zakresu. Interesuje się sportem. Jest instruktorem karate (3Dan). Jej drugą pasją jest muzyka sakralna (organy).

Książki autora

Elżbieta Trylińska-Tekielska: Praca w hospicjum

43.00 brutto

Podtytuł:

Predyktory podjęcia pracy w hospicjum
oraz ich konsekwencje w grupie pracowników
zawodowych i wolontariuszy hospicyjnych
oraz wolontariuszy zwykłych –
Psychologiczny Model Zespołu pracującego
w warunkach ekspozycji

 

Recenzja naukowa
Prof. Elżbieta Aranowska (UKSW)
Prof. Zbigniew Tarkowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

ISBN 978-83-65697-97-4 – druk (oprawa miękka) /cena 43,00 zł/
ISBN 978-83-65697-98-1 – wersja PDF
ISBN 978-83-65697-99-8 – e-book

Stron 237