e-Księgarnia Wydawnictwa Naukowego SILVA RERUM

393.00 brutto

Ryszard Kowalczyk: seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” – t. 1-7

Dla wersji drukowanej:
Koszt przesyłki kurierskiej: 20 zł
Czas realizacji: 2-3 dni robocze
Przy zamówieniu od 6 egz. jednego tytułu oferujemy rabat w wysokości 40% ceny regularnej. Rabat zostanie naliczony automatycznie po dodaniu pozycji do koszyka.

Cena za komplet 7 tomów – 393,00 zł

Autor (kliknij w nazwisko, aby przejść do biografii): SKU: 34 Kategorie: , , , ,

Meet The Author

Prof. zw. dr hab. R. Kowalczyk, wykładowca i pracownik naukowy Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od lat bada prasę regionalną. Jest jednym z największych specjalistów w tej dziedzinie w Polsce. Niniejsza publikacja to kompendium wiedzy na temat regionalnej prasy z Wielkopolski.

ISBN

 • 978-83-65697-00-4 Wielkopolskie Szkice Regionalistyczne t. 1 /druk/
 • 978-83-65697-01-1 Wielkopolskie Szkice Regionalistyczne t. 1 /e-book/
 • 978-83-65697-02-8 Wielkopolskie Szkice Regionalistyczne t. 2 /druk/
 • 978-83-65697-03-5 Wielkopolskie Szkice Regionalistyczne t. 2 /e-book/
 • 978-83-65697-16-5  Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 3 /druk/
 • 978-83-65697-17-2 Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 3 /e-book/
 • 978-83-65697-18-9 Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 4 /druk/
 • 978-83-65697-19-6  Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 4 /e-book/
 • 978-83-65697-20-2 Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 5 /druk/
 • 978-83-65697-21-9 Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 5 /e-book/
 • 978-83-65697-22-6 Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 6 /druk/
 • 978-83-65697-23-3 Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 6 /e-book/
 • 978-83-65697-24-0 Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 7 /druk/
 • 978-83-65697-25-7 Wielkopolskie szkice regionalistyczne t. 7 /e-book/

Wstęp

Seria „Wielkopolskich Szkiców Regionalistycznych” składa się z siedmiu tomów. Pierwszy tom tego opracowania zawiera rozważania nad Wielkopolską jako regionem historyczno-kulturowym. Drugi tom skupiony jest zarówno na regionalizmie wielkopolskim jako idei, jak i jej praktycznych przejawach społeczno-organizacyjnych oraz prekursorach regionalizmu wielkopolskiego. Tom trzeci natomiast stanowi kontynuację rozważań o regionalizmie wielkopolskim, widzianym jednak z innej perspektywy, a mianowicie z punktu widzenia jego przejawów społeczno-kulturalnych, politycznych i gospodarczych wraz z ich luminarzami. Na zawartość tomu czwartego składają się refleksje o etosie regionalnym Wielkopolan i towarzyszących jej ideach, a także o znaczeniu prasy w życiu regionu oraz charakterystycznych postawach i zachowaniu jego mieszkańców. Przedmiotem zainteresowania tomu piątego są wielkopolskie tradycje czasopiśmiennictwa regionalistycznego do 1939 roku. Rozwój tej kategorii prasowo-wydawniczej w Wielkopolsce po drugiej wojnie światowej scharakteryzowano w tomie szóstym. Tom siódmy zawiera próbę zdefiniowania pojęcia czasopisma regionalistycznego poprzez wprowadzenie formuły określającej pod nazwą „cecha” – rozważania te oparte są głównie na źródłach i tradycji wielkopolskiego czasopiśmiennictwa regionalistycznego XIX/XX wieku.

Ryszard Kowalczyk

Szczegóły

 

tom 1

WIELKOPOLSKA JAKO REGION HISTORYCZNO-KULTUROWY

W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ, LITERATURY I POGLĄDÓW XIX/XX WIEKU

stron 517

cena tomów 1,2,4,5,6,7 – 59 zł

ISBN 978-83-65697-00-4 /druk/

ISBN 978-83-65697-01-1 /e-book/

 

tom 2

REGIONALIZM WIELKOPOLSKI – IDEA, PRZEJAWY SPOŁECZNO-ORGANIZACYJNE, PREKURSORZY

W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ, LITERATURY I POGLĄDÓW XIX/XX WIEKU

stron 388

978-83-65697-02-8 /druk/

978-83-65697-03-5 /e-book/

 

tom 3

REGIONALIZM WIELKOPOLSKI – PRZEJAWY SPOŁECZNO-KULTURALNE, POLITYCZNE I GOSPODARCZE, LUMINARZE W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ, LITERATURY I POGLĄDÓW XIX/XX WIEKU

stron 166

cena 39 zł

ISBN 978-83-65697-16-5 /druk/

ISBN 978-83-65697-17-2 /e-book/

 

tom 4

REGIONALIZM WIELKOPOLSKI – ETOS, IDEE, PRASA, DOBRO PUBLICZNE, LUDZIE

W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ, LITERATURY I POGLĄDÓW XIX/XX WIEKU

stron 370

978-83-65697-18-9 – druk

978-83-65697-19-6 – e-book

 

tom 5

WIELKOPOLSKIE TRADYCJE CZASOPIŚMIENNICTWA REGIONALISTYCZNEGO DO 1939 ROKU

W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ, LITERATURY I POGLĄDÓW XIX/XX WIEKU

stron 324

978-83-65697-20-2 /druk/

978-83-65697-21-9 /e-book/

 

tom 6

WIELKOPOLSKIE CZASOPISMA REGIONALISTYCZNE PO

II WOJNIE ŚWIATOWEJ W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ, LITERATURY I POGLĄDÓW

stron 366

978-83-65697-22-6 –druk/

978-83-65697-23-3 /e-book/

 

tom 7

CECHA CZASOPISMA REGIONALISTYCZNEGO

 

ZE ŹRÓDEŁ I TRADYCJI WIELKOPOLSKIEGO CZASOPIŚMIENNICTWA REGIONALISTYCZNEGO XIX/XX WIEKU

stron 453

978-83-65697-24-0 /druk/

978-83-65697-25-7 /e-book/